SVERIGE. Förtroendebarometer 2014 visar att förtroendet för landets journalister är rekordlågt. Samtidigt litar svenskarna allt mindre på de politiska partierna.

Den nya förtroendebarometern visar att ungefär 90 procent av befolkningen inte litar på landets två största tidningar. Siffrorna visar att Expressen och Aftonbladet har endast 10 respektive 13 procent i förtroende. Siffrorna för TV3 och TV4 är 14 respektive 33 procent.

I stort har en minoritet, 47 procent, förtroende för radio/TV medan endast 29 procent litar på dagspressen. Inte ens lokala morgontidningar får med sina 46 procent halva befolkningens stöd. I samtliga av dessa fall rör det sig om sjunkande siffror jämfört med föregående år. De medieföretag som höjer siffrorna är i huvudsak SR (73 procent förtroende) och SVT (71 procent förtroende) men i bägge fallen rör det sig om sjunkande siffror. Dessutom visar förtroendebarometern att de yngre har flera procentandelar mindre förtroende jämfört med äldre. Detta gäller för samtliga medier.

Förtroendebarometern visar att medieklimatet håller på att förändras. När etablerade massmedier inte längre anses kunna gå att lita på söker svenskarna sig hellre till Google (46 procent förtroende) eller Wikipedia (36 procent). Andra digitala medier som listas är Facebook och Twitter, dock med lika låga siffror som Expressen och Aftonbladet.

Även för samhällsinstitutioner är svenskarnas förtroende lågt. Av 15 listade samhällsinstitutioner har endast universitet/högskolor, med sina 64 procent (en minskning från 2013), en majoritet av svenskarnas förtroende. Både riksdag och regering minskar och längst ner på listan finns de politiska partierna (16 procent). Några som ökar något är Facket och Svenska kyrkan.

fortrbaro

Källa:
Förtroendebarometer 2014


  • Publicerad:
    2014-03-08 11:54