SVERIGE. I går föreslog regeringens samordnare att alla landets kommuner måste ha en invandringsberedskap. Därför vill man nu få igenom en ny lag som helt omyndigförklarar kommuner när det gäller massinvandringen.

GunnarAsyl2

Gunnar Hedberg och Lars Stjernkvist som försöker lappa ihop den svenska massinvandringen.

Enligt de två utredarna Gunnar Hedberg och Lars Stjernkvist, som av regeringen fått uppdraget att samordna den svenska flyktingpolitiken, finns det för många invandrare som fått asyl men inte någon egen bostad. Därför föreslår man att en ny lag ska kunna omyndigförklara kommuner och tvinga dem att ta emot främlingar.

”Det är varken bra för dem som väntar, eller för svenskt samhälle och näringsliv, som inte snabbt kan få del av vad dessa personer kan bidra med”, skriver samordnarna i en debattartikel på SvD.

De menar vidare i sin debattartikel att de svenska kommunerna har en oerhörd vilja att hjälpa de så kallade flyktingarna, men att det på grund av en dålig fördelning mellan kommunerna har kommit grus i maskineriet hos asylindustrin:

Dagens obalans i kommuners ansvarstagande måste minska, och det är viktigt att ytterligare markera att flyktingmottagandet är en angelägenhet för hela landet. Därför bör det i lag införas en skyldighet för alla kommuner att ha en beredskap för att vid behov ta emot flyktingar. Det är i grunden lika naturligt som att ha beredskap för förskola eller annan service till kommunens invånare.

— Det här blir en typ av piska fast lite mjukare, kommenterar hbt-ministern Erik Ullenhag.

Källor:
Lagstifta om skyldighet att ta emot flyktingar
Förslag: Lagstifta om flyktingmottagandet


  • Publicerad:
    2014-06-24 20:00