MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Under gårdagen rapporterade Nordfront om regimens försök att slakta föreningsfriheten. Nu har Fredrik Vejdeland, riksrådsmedlem, kommenterat lagförslaget.

I en artikel på Motståndsrörelsens sida går Fredrik Vejdeland igenom lagförslaget om att stoppa deltagande i rasistiska organisationer och varför man kommer att misslyckas med sina uppsåt.

Vejdeland menar inledningsvis att det är viktigt att alla som är tänkt att utgöra måltavlor för ett förbud, i förlängningen även Sverigedemokraterna, inte går i fällan och diskuterar detta som om det någonsin funnits olika valmöjligheter. Båda leder nämligen till att föreningsfriheten slaktas.

Därefter går Vejdeland in på vilka svårigheter som regimen kommer ha att faktiskt få igenom det man vill. Vejdeland är inte ens säker på att Morgan Johansson själv tror på det utan om att det snarare handlar om att tilfredställa de verkliga makthavarna och som en slags terror riktad gentemot befolkningen för att se till att de röstar rätt i valet 2022.

Att man arbetar med detta inför valet 2022 är heller ingen slump. Förra valet ägnade sig regeringen åt otillbörlig valpåverkan genom att sätta press på sociala medier-jättarna att deplattformera Nordiska motståndsrörelsen och dess valbara representanter.

Denna gång vill man åstadkomma att massan som ska rösta har en känsla av att de gör något förbjudet och olagligt, vilket kan drabba alltifrån Nordiska motståndsrörelsen till Sverigedemokraterna. Eller att ägare av bygdegårdar inte riktigt ska veta om de riskerar flera års fängelse om de hyr ut en lokal till Nordiska motståndsrörelsen.

Slutligen konstaterar Vejdeland att Nordiska motståndsrörelsen är byggd under lång tid för att klara av den här typen av omständigheter och att man inte räds regimens försök till förbud.


  • Publicerad:
    2021-05-05 13:00