MOTSTÅND I ett öppenhjärtigt samtal berättar Fredrik Vejdeland bland annat om sin bakgrund och sitt engagemang för Nordiska motståndsrörelsen, Nordfront och Nordisk radio.

Nordiska motståndsrörelsens organisationshemsida har publicerat en skriftlig intervju med Fredrik Vejdeland, som för närvarande leder verksamheten vid Nordisk Radio och dessförinnan höll i rodret för den för läsarna inte helt obekanta publikationen Nordfront. Efter att ha haft en central roll vid tidningens grundande 2012 var Vejdeland dess chefredaktör under de fem första stormiga åren. Som ansvarig utgivare fick han därvid genom HMF-domar erfara hur yttrandefriheten kränks i vår liberala demokrati.

Intervjun inleds med frågor kring uppväxt och uppvaknande och sedan avverkas fyra områden, där Vejdeland intar eller intagit en central roll, i tur och ordning:

  • Nordfront
  • Nordisk Radio (den nationella radiosatsningen med för närvarande 17 aktiva poddar)
  • Valkampanjer (Nordiska motståndsrörelsens parlamentariska satsning & deltagande i val till riksdag och kommuner 2018 och 2022)
  • Politisk strategi inför ett annalkande 30-tal.