FRIMURERI. Maktorganisationen Frimurarna kan få sitt billiga hyreskontrakt i Östersunds rådhus uppsagt.

Öresunds rådhus. Tillhåll för frimurare sedan mer än hundra år. Foto: (CC0)

Frimurarlogen i Östersund har i över ett hundra år nyttjat hela det översta våningsplanet i Östersunds rådhus.

Hyran har legat långt under marknadsvärdet.

Kommunen säger att hyreskontraktet kan komma att sägas upp.

— Kommunen behöver lokalerna till annat, säger kommunalrådet Bosse Svensson (C) till Sveriges Radio.

— Vi har en situation i rådhuset nu där det är brist på kontorslokaler. Läget är akut och då har man tittat på de kontrakt som finns, även [Frimurarnas kontrakt], fortsätter Svensson.

Från början löpte löpte kontraktet på 40 år men sedan skrivs kontrakt på två år i taget med nio månaders uppsägning.

Ändå har kommunen inte gjort mycket för att få in skäliga hyresintäkter för de omfattande lokalerna. Det finns inga öppna uppgifter på hur låg hyran är för, men Sveriges Radio meddelar att hyresbeloppen sägs ligga runt 3 000 till 4 000 kronor i månaden – för hela toppvåningen.

Förutom förmånen Frimurarna har i och med den låga hyran, hyr de även ut lokalerna i andra hand i form av möteslokaler till andra slutna sällskap som Birgittalogen och Svenska Druidorden.

Varken Sveriges Radio eller Bosse Svensson meddelar om och i så fall hur Frimurarorden ska kompenseras om de blir av med sitt hyreskontrakt med kommunen.

Källa:
Frimurarna kan tvingas lämna Östersunds rådhus


  • Publicerad:
    2019-10-10 11:05