JUDISK MAKT Den relativt okände efterträdaren beskrivs som extremt lojal mot judiska intressen och ännu mer politiskt driven än sin far. Samtidigt ”varnas” det för hans avsaknad av ”karisma och auktoritet”.

Den nu 92-årige judiske finansmogulen George Soros är känd för att genom sina miljarder och NGO:s verka för att den vita västvärlden utsätts för folkutbyte, vänsterextrema antivita rörelser såsom Black Lives Matter (BLM), subversiv dekadens, fri abort och legalisering av narkotika – samt för att i forna Sovjetstater stödja diverse så kallade färg-revolutioner, såsom den oranga i Ukraina 2004.

Gång på gång har denne åldrade globalist-despot, som i västliga medier kallas ”filantrop”, gäckat dem som hoppats på hans snara bortgång – eller åtminstone på hans förestående pensionering. Nu tillkännager han enligt Wall Street Journal sitt tillbakaträdande till förmån för sin yngste och förhållandevis okände son 37-årige son Alexander Soros. Två scenarier, som Soros den äldre tidigare presenterat, har varit

  • att han kommer sitta kvar på sina poster till sin död.
  • att han avser lämna över till Alexanders halvbror Jonathan.

Det senare av dessa alternativ framstod dock redan 2011 som osannolikt, då halvbrodern efter en konflikt med fadern ska ha lämnat samtliga politiska åtaganden relaterade till familjen Soros ”i hopp om att kunna rädda familjerelationen”. Fadern George ska i sammanhanget tilldelat denne son en dödskyss, genom att anklaga honom för ”omotiverat ifrågasättande av auktoritet” samt för ”bristande lojalitet”.

Otippad arvtagare

Sonen Alexander har tidigare mest gjort sig känd för att vara en dandy med utsvävande livsföring. Steg för steg har han på senare år dock intensifierat sitt politiska engagemang, och då främst det för det amerikanska demokratiska partiet. I början av denna månad rapporterade medier om hans då aktuella sammanträffande med den amerikanska vicepresidenten Kamala Harris. Han uppges ha besökt Vita Huset inte mindre än 17 gånger sedan Joe Biden tillträdde som president 2021.

Han har också hunnit med att under några år vara ordförande för Open Democracy PAC – en NGO med uppgift att stödja Demokraterna i val, samt att försäkra att judiska eller judevänliga demokrater tillsätts på maktpositioner. 50 miljoner dollar har denna NGO erhållit i donation från Soros.

I WSJ utfäster sig sonen Alexander att politiskt fortsätta i sin fars fotspår och ”sträva i liberal riktning” genom att verka för ”fri abort, jämställdhet och rösträtt” – där den sist nämnda rättigheten enligt vänsterliberaler framledes även måste omfatta illegala migranter.

Ännu mer politisk än fadern – men brist på auktoritet oroar

Som ytterligare bevis på Alexander Soros politiska hemvist i vänsterliberalism anför WSJ hans sammanträffanden och intima samtal nyligen med Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva samt Kanadas premiärminister Justin Trudeau.

Tidningen konstaterar att Soros inför presidentvalet 2024 inte längre är ordförande för Open Democracy PAC – men att en ödesfråga för såväl dem som för honom blir hur man ska få alla de latinos och svarta, som menar sig vara övergivna av Demokraterna, att ”rösta rätt” igen.

Ett varnade finger höjs för sonens förmodade sätt och förmåga att leda NGO:s som Open Society Foundation framöver. Även om far och son i stort tycks ha liknande åsikter och mål för sin politik – så beskrivs deras personligheter vara mycket olika. I Alexanders pågående utveckling från utsvävande hedonist till en ordningsmänniska och perfektionist i vardande saknas enligt WSJ varje spår av faderns kraftfulla utstrålning och auktoritet. Han ger, förklaras det, i politiska och andra sociala sammanhang ofta ett lätt besvärat intryck, som inte passar en maktspelare av rang.

Sonen förklaras i avsevärt högre grad än fadern framhålla sin judiska börd och identitet. Den yngre Soros är enligt WSJ även en flitig Israel-besökare, vars framtida politik gentemot den judiska staten emellertid är svår att förutse – inte minst efter hans fars dust häromåret med Israels nuvarande premiärminister och partiledare för Likud Benjamin Netanyahu – efter vilken även sonen och premiärministern lär ska betrakta varandra som dödsfiender.