JUDISK MAKT. George Soros, i en intervju kallad ”den store profeten”, hävdar att planeten endast kan räddas om Europas folk tar enorma eviga icke återbetalbara lån från ”marknaden”.

George Soros. Foto: www.stephan-roehl.de (CC BY-SA 2.0).

I en längre intervju för tidskriften Prospect som bäst kan beskrivas som ”andäktig” brer den judiske globalisten George Soros ut sig i kommentarer om situationen i Europa, USA och världen. Som en röd tråd genom intervjun löper ett krav som han ställer på Europas folk:

Vi ska ta enorma icke återbetalbara lån – mot ränta – och skänka de lånade medlen till andra länder.

Coronakrisen
Intervjuaren ber inledningsvis Soros kommentera den pågående coronakrisen. Soros ser denna som den största krisen sedan andra världskriget, men påpekar samtidigt att den har potential att jämna vägen för avgörande förändringar.

Han betonar även att folk behöver rätt ledning för att kunna handla rätt. Först senare i intervjun framgår det att coronakrisen är ett av huvudargumenten för Soros begäran att Europas folk ska skuldsätta sig för evigt med enorma icke återbetalbara lån.

Vi befinner oss i en kris, den värsta krisen under min livstid sedan andra världskriget. Jag skulle beskriva det som ett omvälvande ögonblick när urvalet av möjligheter är mycket större än under normala omständigheter. Det som är ouppnåbart i normala tider blir inte bara möjligt utan inträffar verkligen. Folk är desorienterade och skrämda. De gör saker som är dåliga för dem själva och för världen.

Situationen i Europa och USA
På frågan om vad som skiljer utvecklingen i USA från den i Europa betonar Soros att medan han upplever att de intressen som han representerar i grunden har ett fast grepp om utvecklingen i USA så är han betydligt mer ”orolig” för vad som kan hända i Europa.

Angående USA så låter han till exempel förstå att vem som sitter som president inte har någon avgörande betydelse i det långa loppet. Ändå passar han på att varna för vilket ”hot för utvecklingen” president Donald Trump utgör:

En bondfångare som Trump kan väljas till president och underminera demokratin inifrån, men vi har en storslagen tradition av maktfördelning och etablerade regler. Över allt står konstitutionen. Så jag är säker på att Trump kommer visa sig vara ett övergående fenomen, som förhoppningsvis är över i november.

Han [Trump] är fortfarande väldigt farlig; Han kämpar för sitt liv och han kommer göra vad som helst för att hålla sig kvar vid makten, för han har brutit mot konstitutionen på många olika sätt, och om han förlorar presidentskapet kommer han ställas till ansvar.

Beträffande Europa kommenterar Soros:

Jag tror att Europa är mycket sårbart, mycket mer så än Förenta Staterna… Europeiska Unionen är mycket mer sårbar för det är en ofullkomlig union. Och den har många fiender, både på insidan och på utsidan.

På frågan om vilka Europas fiender på insidan är svarar Soros: ”ledare som motsätter sig den värdegrund på vilken EU bildades.”
Han ger härvid tre exempel på länder som han anser slagit in på fel kurs: Ungern, Polen, Italien. Utvecklingen i Italien upprör Soros särdeles:

Men min största oro är Italien. En mycket populär antieuropeisk ledare, Matteo Salvini vann mark tills han övervärderade sin framgång och bröt upp regeringen. Det var ett fatalt misstag. Hans popularitet minskar nu. Men han har de facto ersatts av Giorgia Miloni från Fratelli d’italia, en ännu värre extremist.

Den nuvarande regeringskoalitionen är mycket svag. Delarna hålls samman bara för att man ska undvika ett val där de antieuropeiska krafterna skulle vinna. Och detta är en land som brukade vara den mest entusiastiska Europasupportern. För folket litade mer på EU än på sina egna regeringar.

Men nu blir Europasupportrarna allt färre och stödet för att fortsätta vara en medlem i eurozonen minskar.

”Återhämtningsfond”
Soros ombeds kommentera det faktum att Europeiska Unionen just har godkänt att man lånar ihop pengar från ”marknaden” till en ”återhämtningsfond” på 759 miljarder Euro.

Här stegras intensiteten i Soros argumentation. Att europeisk skuldsättning krävs för bekostande av Europas försvar samt för åtgärder mot klimatförändring och coronakris är något han återkommer till flera gånger i intervjun.

Men även om han ser det ovan nämnda lånet som ett steg i rätt riktning, finner han det otillräckligt och han förbannar dem som ”sätter käppar i hjulet” för det:

EU tog ett väldigt viktigt positivt steg framåt genom att åtaga sig att låna pengar från marknaden i en mycket större skala än någonsin förut. Men då lyckades flera stater, de så kallade fem sparsamma – Nederländerna, Österrike, Sverige, Danmark och Finland göra det faktiska avtalet mindre effektivt. Tragedin är att de i grunden är pro-europeiska, men de är väldigt själviska. Och de är väldigt sparsamma. Detta har lett till en uppgörelse som kommer visa sig vara mindre adekvat. Bakslaget mot planerna för åtgärder mot klimatförändring och försvarspolitik är särskilt nedslående.

När det gäller ”själviskhet” nämner juden Soros ingenting om sina egna intressen i att Europa skuldsätter sig.

Eviga räntebelastade lån som aldrig kan betalas tillbaka
När intervjuaren först frågar Soros om en av hans stora hjärtefrågor, nämligen hans önskan att Europa ska ta enorma eviga, räntebelastade och icke återbetalbara lån från ”marknaden” för att rädda planeten från klimatkris, coronakris och dessutom bekosta Europas försvar, uttalar sig Soros först försiktigt.

Han pekar på teknikaliteter som ska bevisa fördelarna med den här sortens lån. Han talar om hur triljoner Euro plötsligt bara kunde finnas tillgängliga. Den enda motprestationen skulle vara en årlig ränta på en procent – att betala i evig tid.

Samtidigt betonar han att tiden ännu inte är mogen för de här lånen och pekar här på de fem ”sparsamma länderna” som står i vägen.

Kan inte Merkel ta ”de sparsamma” länderna i örat?
På frågan om inte Tysklands förbundskansler Angela Merkel inte kan få ”de sparsamma” länderna på bättre tankar när det gäller de eviga icke-återbetalbara lånen, påpekar Soros att Merkel själv förvisso står på den rätta sidan och gör sitt bästa, men ”hon ställs mot en djupt inrotad [tysk] kulturell opposition”.

Han låter härvid förstå att det naturliga för tyskar borde ha varit att helt obekymrat skuldsätta sig för evig tid:

Det tyska ordet Schuld. Det betyder både ”skuld” (i ekonomisk bemärkelse) och ”skuld” (i moralisk bemärkelse). De som försätter sig i skuld är moraliskt skyldiga. Det här lämnar inget rum för att fordringsägarna också kan vara ”skyldiga”. Det är en kulturell fråga som går värdigt, väldigt djupt i Tyskland. Det har orsakat en konflikt mellan att vara tysk och att vara europé på samma gång.

Europas fiender på utsidan
På frågan om vilka han ser som Europas yttre fiender svarar juden Soros:

Det finns åtskilliga men de delar alla en egenskap: de motsätter sig idén om ett öppet samhälle…Ryssland brukade vara den största fienden, men nyligen gick Kina om Ryssland härvidlag.

Från den historiska kampen för Europas ”öppenhet” lyfter han särskilt fram expresidenten Richard Nixon och förre utrikesministern Henry Kissinger som ”stora strategiska tänkare”. Deras geniala drag ska även ha lett till förre partiordföranden i Kina Deng Xiaopings ”avgörande reformer”. Men om dagens Kina kommenterar Soros:

Idag är saker mycket annorlunda. Kina är ledande inom AI (konstgjord intelligens). AI tillverkar kontrollinstrument som är till hjälp i ett slutet samhälle och representerar en dödlig fara för ett öppet samhälle. Det skapar ett klimat gynnsamt för slutna samhällen. Dagens Kina är ett mycket större hot mot öppna samhällen är Ryssland. Och i USA finns det en konsensus om att Kina är den strategiska rivalen.

En likviditetsbubbla
Intervjuaren och Soros är överens om att det amerikanska samhället befinner sig i ”en bubbla som livnärs av den enorma likviditet som den privatägda amerikanska centralbanken Federal Reserve hela tiden gör tillgänglig”. Soros hyllar här bankens agerande:

Fed har gjort mycket bättre än president Trump som kritiserat dem. De översvämmar marknaden med likviditet. Marknaden upprätthålls nu av två förväntningar. En är den att en ännu större injektion av fiskalt stimulus än CARES Acts 1,8 triljoner dollar sker den närmaste framtiden; den andra är att Trump presenterar ett vaccin [mot corona] innan valen.

Black Lives Matter
Intervjuaren påpekar att Soros nyligen donerade 220 miljoner dollar till ändamålet ”raslig jämställdhet och de svartas sak” och ber honom kommentera detta.

Soros hävdar då att ”den [rörelsen BLM] verkligen spelar roll och motiverar detta med en anklagelse mot vita samhällen för att bedriva ”en systematisk diskriminering av svarta som kan spåras tillbaka till slaveriet”.

Soros ser den omtalade amerikanska kulturrevolution – vilken han alltså själv finansierat – som en positiv utveckling, och menar att i den mån ”överdrifter” förekommer så är det bara ”tillfälliga fenomen”:

I denna revolution, faller statyer, och politisk korrekthet dominerar scenen. En del kallar det för ”cancel culture”. Jag tror att det är ett tillfälligt fenomen.

Masken faller – de ej återbetalbara lånen är en avgörande fråga
Intervjuaren ber avslutningsvis Soros skicka ett fritt valt meddelande till Europas folk.

Här återvänder juden George Soros till det favorittema som han tidigare i intervjun berört med återhållsamhet: Europas folk måste – för att rädda planeten – ta eviga räntebelastade lån som aldrig kan betalas tillbaka. ”Profeten” Soros predikar nu:

SOS…
Europa står inför ett existentiellt problem: Man har inte tillräckligt med pengar för att ta itu med tvillinghoten virus och klimatförändring….Den kurs som Europa har slagit in på kommer att ge för lite pengar för sent…Detta för mig tillbaka till idén om eviga räntebelastade icke återbetalbara lån. De sparsamma fyra eller fem [Nederländerna, Österrike, Sverige, Danmark och Finland] behöver inse detta; istället för att stå i vägen borde de förvandlas till entusiastiska supportrar. Endast deras genuina omvändelse kunde göra eviga lån utfärdade av EU acceptabla för investerare. Utan detta kanske EU inte överlever. Det vore en fruktansvärd förlust inte bara för EU, utan för hela världen…Jag tror att myndigheterna kan förhindra att så sker – om de utsätts för påtryckningar från allmänheten.


  • Publicerad:
    2020-09-02 06:30