JUDISK MAKT ”Mannen bakom ridån” – juden George Soros – har byggt upp ett globalt nätverk av inflytande genom vilket han i hög grad styr världsutvecklingen. En ny publikation beskriver denna maktutövnings bakomliggande mekanismer.

En ny rapport från USA-baserade Newsbusters skildrar ett stort nät av medier och aktivistorganisationer finansierade av den judiske miljardären George Soros med miljontals dollar årligen. Den judiske magnatens omfattande globala inflytande är välkänt, och Soros har själv stoltserat med det vid otaliga tillfällen. Under det senaste året har han framför allt framhållit sina insatser i Ukrainakonflikten. För nio år sedan skröt han öppet om sin roll som främjare av den USA-orkestrerade Maidan-kuppen 2014 i Kiev, och sa då:

Jag lade en grund i Ukraina innan landet blev oberoende av Ryssland. Och den grunden har stått pall sedan dess. Och den har spelat en viktig roll i händelserna nu.

I en intervju för New York Times i oktober 2019 förklarade Soros:

Historiens båge följer inte sin egen kurs - den behöver böjas.

Och enligt Soros är han själv den som är (mest) ”engagerad i att försöka böja den rätt.”

Propaganda-maskineri som korrumperar medier

Newsbuster-rapporten identifierar de hundratals medier och ”humanitära organisationer för social rättvisa” som Soros finansierar på årlig basis – och man drar slutsatsen att hans donationer bemäktigar honom att ”utöva massiv makt över information i internationell politik” och gör att han kan ”forma den allmänna opinionen på praktiskt taget alla kontinenter och många språk.

Newsbusters listar Project Syndicate som den största och mest betydelsefulla propagandaplattformen finansierad av juden Soros. Den marknadsför sig som en ”världens opinionssida” och har en ”global publik” som inkluderar ”framstående politiker, beslutsfattare, forskare, företagsledare och medborgaraktivister från sex kontinenter och över 140 statsöverhuvuden.” Mellan 2016 och 2020 finansierade Soros plattformen med minst 1,5 miljoner dollar – pengar som gick till främjande av bland annat

  • aborter.
  • globala klimatnedstängningar.
  • kritik av Israels dåvarande politiska ledning.

På listans första plats får Project Syndicate dock lämna lite plats åt Poynter Institute, som Newsbusters tilldelar epitetet ”ett globalt Soros-stött sanningsministerium.” Institutet erhöll 492 000 dollar under samma fyraårs-period. Dessa pengar användes för att finansiera Poynters International Fact-Checking Network, som samlar 100 så kallade ”faktagranskare”. Nätverket inkluderar det kontroversiella PolitiFact och arbetar aktivt med stora sociala medieplattformar för att ”stärka deras verksamhet” – samtidigt man censurerar alternativa röster och åsikter. Newsbusters hävdar att dessa initiativ i själva verket tjänar till att göra åsiktskorridoren trängre för frågor som rör abort, transgenderism och covid-19. Frågan har ställts vad en rik individ har att vinna på att pumpa in enorma summor pengar i sådana här projekt. Svaret som ges på den frågan i den här artikeln är att dessa pengar ger donatorn makt, vilket på lite längre sikt genererar stor ekonomiskt vinning.

Storbritannien-baserade projektet OpenDemocracy fick 1 633 457 dollar för fyraårsperioden 2016 – 2020. Webbplatsen lockar över 11 miljoner besök per år, publicerar på en mängd olika språk och dess innehåll plockas upp av en mängd olika tidningar och tidskrifter i många länder. Soros finansierar dock inte bara innehållsskapare. Hans stiftelse stödjer ett brett spektrum av ”social rättvisa-aktivister” vilka ofta blir ”media och online influencers”. Till exempel vek han i juli 2021 100 miljoner dollar för främjandet av radikalfeminismens sak över hela världen under de kommande fem åren.

De organisationer som erhåller stöd säkrar stor nyhetsbevakning på sina evenemang och på de aktiviteter, som de arrangerar på Soros inrådan. Längs hela orsakskedjan påverkas allmänhetens inställning i de behandlade frågorna. Soros har uttryckligen uttalat att hans mål är att säkerställa att ”fler kvinnor, transpersoner och könsdysforiska personer intar ledande positioner inom politik och administration”. De individuella donationerna från den judiske miljardären, hans stiftelser och nätverk kan framstå som små, men det ekonomiska stödets totala volym över hela nätverket, med sina närmare 300 organisationer, är svindlande stor.

Hur verkar detta nätverk?

Newsbusters-rapporten innehåller många exempel på hur dessa påstått ”oberoende informationskällor” inte bara publicerar artiklar som speglar den amerikanska regeringens linje, utan också påverkar såväl den förda politiken som uttalanden av Vita husets tjänstemän. Och de bekräftar enligt webbtidningen ofta falsk information. I mitten av 2022 hävdade Biden-administrationen att trots två på varandra följande kvartal med negativ tillväxt – den tekniska definitionen av en lågkonjunktur – så befann sig landet ändå inte i en sådan.

Detta tillkännagivande följde omedelbart på en Project Syndicate-artikel av Harvard-ekonomen Jeffrey Frankel, som hävdade att även om officiella uppskattningar pekade på två fjärdedelar av en negativ tillväxt, ”betyder det inte nödvändigtvis att USA har gått in i en lågkonjunktur.” Sedan, dagar efter att Vita huset förnekat att USA var i recession, publicerade Soros-anslutna Politifact en ”faktakontroll” där det fastslogs att Biden-administrationen inte, som hävdats, hade ändrat definitionen av begreppet lågkonjunktur.

För sin rapport har Newsbusters konsulterat Matt Palumbo, författare till 2022 års bok The Man Behind the Curtain: Inside the Secret Network of George Soros. Han konstaterar att ”en av de mest betydelsefulla konsekvenserna” av Soros finansiering och hans effektiva kontroll av stora medier är ”ett filter skapas genom vilket allmänheten betraktar världen”. Det är inte bara enskilda nyhetskanaler, utan journalister på mycket inflytelserika västerländska nyhetsförmedlare – inklusive New York Times, Washington Post, CBS, CNN och ABC – som styrs av hans pengar.

De Soros tillgångar som identifieras i Newsbusters-rapporten, underbyggd av Palumbo, bidrar till att skydda honom från kritisk granskning ”eftersom reportrar ser honom som en allierad, inte som ett objekt för utredning.”

Palumbo menar att detta inflytande medför att Soros ”kan skapa vilken opinion som helst han vill i vilken fråga som helst” – inklusive narrativet att all kritik av honom själv är antisemitisk. Eventuell kritik mot Soros faller enligt denna logik, argumenterar Palumbo, tillbaka på kritikern själv:

Om de någonsin bevakar honom på ett kritiskt sätt, framställs det som att dessa kritiker är de verkliga skurkarna på grund just av sin negativa hållning … och eftersom detta förhållningssätt är bekvämt för vänstern, så går det hem och media köper det.

Soros senaste projekt

2020 publicerade Project Syndicate en text av ekonomen Mariana Mazzucato. Hon hävdar där att om jordens befolkning inte är beredd att acceptera ”en grön ekonomisk omvandling” som verkligen är revolutionerande till sin omfattning, med enorma konsekvenser för mänskliga rättigheter och medborgarnas dagliga liv, då krävs att ”globala klimatlåsningar” införs – ett helt nytt och oprövat koncept inom vetenskapen – för att motverka den globala uppvärmningen. Vissa regeringars sätt att hantera covid-19-pandemin sägs i artikeln påvisa att den sortens åtgärder är fullt möjliga att vidta. Mazzucato argumenterar:

Världen närmar sig en vändpunkt när det gäller klimatförändringar, då värnandet om civilisationens framtid kommer att kräva dramatiska ingrepp. Inom en snar framtid kan världen behöva ta till låsningar igen – den här gången för att ta itu med en klimatnödsituation.

Så skrev alltså för tre år sedan ekonomen Mariana Mazzucato – vars forskning finansieras av ingen mindre än juden George Soros. Samma år berättade denne Soros själv för den italienska tidningen La Repubblica att covid-19-pandemin är ett ”ett revolutionärt skede då utbudet av möjligheter är mycket större än i normala tider”, och att ”det som är otänkbart i normala tider blir inte bara möjligt utan faktiskt också realiseras” eftersom ”människor är desorienterade och rädda.

Enligt Newsbusters är det i skrivande stund oklart vilken rörelse Soros kommer att finansiera härnäst, vilken katastrof han kommer att utnyttja – eller skapa – för att främja sina ideologiska och ekonomiska intressen.