GLOBALISM. Rådhuset i Karlstad förvandlades på torsdagskvällen till en ”bioduk” som projicerade propaganda för globalisternas New World Order, i sammanhanget kallad ”en enad värld”.

Reklam för Globala Karlstad (kollage/redigerat).

Karlstad kommun invigde på torsdagskvällen sin nästan två veckor långa aktivitet ”Globala Karlstad”.

Rådhuset vid Stora Torget förvandlades till en ”bioduk” på vilken globalistisk propaganda projicerades, närmare bestämt de 17 globala målen.

Dessa globala mål ingår i FN:s politik inom ramen för Agenda 2030.

Globalmålsveckorna innehåller prylbytardag, en fotoutställning och en föreläsning som hålls av klimataktivisten Emma Sundh.

Projektet delfinansieras med skattepengar från kommunen och den statliga biståndsmyndigheten Sida.

— Det finns många stora globala utmaningar och tiden är knapp. Vi måste alla hjälpas åt, lokalt och globalt. Samarbetet med Karlstad är spännande och viktigt. Det engagemang som finns här är inspirerande och bidrar till att nå de Globala målen, säger Maria Selin som är chef för generaldirektörens stab på Sida till SVT.

Mia Marklund som är projektledare för Globala Karlstad anser att satsningen är mycket viktig.

— Vi på Karlstad kommun tycker att samarbetet med Sida mycket viktigt och känner att vi tillsammans kan göra skillnad och väcka engagemang för globala frågor. Genom att agera lokalt kan vi påverka globalt, säger Marklund.

De 17 globala målen ingår i FN:s agenda som anges till att med global samordning före år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Globalisternas 17 mål:

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. Hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Källa:
Rådhuset i Karlstad blev bioduk – lystes upp av globala mål


 • Publicerad:
  2019-10-05 10:45