INRIKES Google kommer inför höstens allmänna val satsa på att bekämpa så kallat ”problematiskt material” och ”missbruk”.

Google kommer inför höstens val att storsatsa mot ”problematiskt material” på nätet, meddelar Googles samhällspolitiska chef Sara Övreby under konferensen Folk och försvar.

Tydligen sprids så kallade konspirationsteorier mer än någonsin enligt Övreby:

— Aktörer som sprider konspirationsteorier och desinformation i samhället har ökat. Vi har sett det under pandemin, och det är tydligt att exponeringen ökar för länder som går mot val.

År 2022 vill Google bidra till ”säkra och demokratiska val”, bland annat genom att bilda en grupp som ska stå i nära kontakt med myndigheter, etablerade politiker och journalister:

— Vi kraftsamlar genom att inrätta särskilda valteam som erbjuder en direkt kontakt till Google för myndigheter, politiker, journalister med flera. Teamet består av medarbetare från Google Sveriges kontor, men även experter från Googles internationella team som har omfattande expertis om hur man arbetar för säkra och demokratiska val, sade Övreby under konferensen.

Sedan tidigare samarbetar Google med MSB och Myndigheten för psykologiskt försvar. Detta samarbete ska fördjupas.

Övreby talar även öppet om att man ska lyfta fram ”betrodd information” och arbeta aktivt för att dölja information ”som ligger i gränslandet” och anses vara ”olämplig” för väljare att ta del av.

— Vi tar bort det som är olagligt och det som inte följer våra riktlinjer. Vi lyfter fram betrodd information. Vi arbetar också för att minska spridning av information som ligger i gränslandet, som kanske inte är olagligt eller bryter mot våra rikslinjer men som inte är lämpligt.

Det mesta av det ”olämpliga” innehållet hinner man censurera redan innan det hunnit få spridning:

— Vi är väldigt glada över att vi har en kombination av människor och maskiner som arbetar med det här innehållet och i majoriteten av fallen tas faktiskt problematiskt innehåll bort innan någon ens har sett det.