USA Bolaget meddelar att de globalt kommer att säga upp 12 000, eller runt sex procent av sin personal. Som ett svar på nyheten steg Googles aktie med 3,5 procent.

De så kallade ”big tech” företagen, eller som de på svenska kallas, techjättarna, har på senare tid tvingats säga upp allt mer av sin personal. Igår meddelade Microsoft att de ämnar göra sig av med 10 000 anställda och idag kommer även Google med liknande besked.

Alphabet, Googles moderbolag, meddelade enligt The Times Of Israel att runt 12 000 arbetstillfällen kommer att försvinna globalt. Detta görs enligt bolaget för att ”den ekonomiska verkligheten” har förändrats och att de nu anpassar sig till denna.

I slutet på september 2022 hade Alphabet globalt runt 187 000 anställda. De nu aviserade uppsägningarna står för drygt sex procent av bolagets totala personalstyrka.

Sparkade får plåster på såren

Enligt bolagets VD, Sundar Pichai, har de som är anställda i USA redan fått veta om de kommer att få gå från företaget eller inte. Han säger även att de amerikanska anställda som drabbas kommer att få avgångsvederlag, bland annat i form av 16 veckors lön, betald semester, bonus för 2022 och sex månaders sjukvårdsförsäkring.

— Det faktum att dessa förändringar kommer att påverka de anställdas liv väger tungt för mig, och jag tar fullt ansvar för besluten som har lett oss hit, kommenterade Pichai om situationen

Till andra av de stora techjättarna att i närtid komma med liknande budskap om massuppsägningar hör också Meta (Facebook), Amazon och Twitter.

Börsen gjorde glädjeskutt över nyheten

På Wall Street såg man något mer optimistiskt på nyheten om massuppsägningen: Alphabets aktie steg med 3,5 procent innan handeln hade påbörjats för dagen.

Enligt Daniel Ives, en analytiker på Wedbush Securities har techjättarna länge spenderat över deras kapacitet i en så kallad ”hypertillväxt”, bland annat genom att anställa mer personal än de egentligen behöver. Nu menar han att marknadskrafter tvingar fram en verklighetskoll genom dessa massuppsägningar som aviseras över hela tekniksektorn.

Ett annat hinder som techjättarna den senaste tiden råkat ut för är att Europeiska unionen på senare tid börjat använda hårdare tag mot företagen på grund av skattesmitning, skapande av monopolställning åt sig själva och för att de som de uttrycker det: ”fungerar som plattformar för desinformation och hat