SOCIALA MEDIER En irländsk myndighet hävdar att personlig information som under lång tid läckt från Facebook, har publicerats på internet. Detta är en i raden av brister som Metas dotterbolag döms att betala stora bötesbelopp för.

Irlands Data Privacy Regulator (DPC) övervakar en rad stora techjättar i Europa på basis av att de har sina huvudkontor i Irland. I måndags presenterades resultatet av myndighetens senaste utredning av Facebook.

DPC konstaterade att personuppgifter har läckt mellan maj 2018 och september 2019. Av föregiven anledning tvingas Facebook att betala 265 miljoner euro i böter samt göra en rad åtgärder för att förhindra fler läckor. Det i mångas tycke hårda straffet utdelades trots att det nämns ”förmildrande omständigheter” i fallet. Vidare kom DPC:s chef, Helen Dixon, med ett något motsägelsefullt uttalande till Reuters.

— Vi kommer att fortsätta tills beteendet har förändrats

Inte första gången Metas dotterbolag bötfälls

Måndagens bötesstraff är enligt CNN det fjärde som drabbar Meta på kort tid. Reuters rapporterar också att DPC har 13 pågående utredningar mot Metas olika dotterbolag.

Ett av dessa dotterbolag, Instagram, blev i september ålagt att betala rekordhöga 405 miljoner euro i böter för ovarsam hantering av minderårigas personliga information. Meta har meddelat att detta är något man kommer att överklaga.

I och med den senaste domen har Meta sedan hösten 2021 fått bötesstraff på närmare en miljard euro. I ett uttalande säger Meta att de har samarbetat till fullo med den senaste utredningen och att det även utreds om företaget också ska överklaga den senaste domen.