MEDIA. Programmet Granskning Sverige, som genom sin journalistik avslöjar missförhållanden och korruption i samhället, avslöjar i sitt senaste avsnitt hur statlig media väljer att svänga sig med politiska epitet när det gäller nationalistiska och invandringskritiska partier.

Granskning Sverige ringer upp flertalet personer på Sveriges television och samtliga ställer sig bakom användandet av politiska epitet trots att man som statlig media ska vara oberoende. Ett sådant förhållningssätt är farligt för åsiktsfriheten i landet och Granskning Sverige skriver såhär:

Vänsterextrema SvT har en dominerande roll i Sveriges medielandskap och har därför stor makt över de tankar det svenska folket tänker. Det språkbruk etablissemanget tycker folket skall använda sprids snabbt till hela Svenska folket genom SvT. Har man kontroll över ett folks språkbruk har man även kontroll över dess tankar. Lyckas man stämpla vissa åsikter som extrema så har man per automatik exkluderat dessa åsikter från vad som är normalt. SvT tar sig friheten att stämpla Franska Nationella Fronten som högerextremt trots att Nationella Fronten är ett av Frankrikes största partier och LePen med stor sannolikhet kan bli Frankrikes nästa president. Som tur är lyssnar allt färre på etablissemangets media och därför håller de idéer Nationella Fronten står för att bli det nya normala i Europa.


  • Publicerad:
    2016-07-25 17:35