INRIKES. Under torsdagen beslutade regeringen om fortsatt gränskontroll vid Sveriges inre gräns i ytterligare sex månader. Detta då de tror att förlängd gränskontroll ska kunna stoppa kriminella och terrorister från andra länder.

Det var under torsdagen som regeringen beslutade att förlänga gränskontrollerna vid Sveriges inre gräns i ytterligare sex månader, fram till 11 november i höst. Detta i hopp om att stoppa kriminella och potentiella terrorister från andra länder. Beslutet är fattat med stöd av den EU-gemensamma lagstiftningen och utifrån att det bedömts att det finns ett fortsatt hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten. Regeringen skriver:

Den risk som framför allt bristerna i kontrollen av EU:s yttre gränser medför – vilket bland annat gör det möjligt för potentiella terrorister och andra brottslingar att resa in i Schengenområdet – gör att vi måste ha kvar våra egna inre gränskontroller.

Gränskontrollerna infördes den 12 november 2015 och skulle egentligen upphöra den 12 maj, alltså redan nästa vecka.

Källa:
Gränskontroller vid inre gräns förlängs


  • Publicerad:
    2018-05-04 09:55