VALFUSK. Det var Sverigerekord i antal anmälda fall av valfusk under de allmänna valen i höstas.

Nästan ett hundra brottsanmälningar gjordes i samband med valet i höstas. Det handlade om olika former av valfusk, olaglig hantering av valsedlar och olagligt agerande av vallokalsfunktionärer.

Åklagare bedömer flera av de anmälda ärendena som grova.

Majoriteten av de anmälda fallen har lagts ned men 13 förundersökningar pågår fortfarande.

Vid valet 2014 kom 42 anmälningar om brott in till Åklagarmyndigheten.

TT skriver att en förklaring till ökningen kan vara skärpta rutiner kring polisens inrapportering av den här typen av ärenden.

Källa:
Grova brott utreds efter riksdagsvalet


  • Publicerad:
    2019-05-19 18:00