INRIKES. En grundlagsförändring har föreslagits av en parlamentarisk kommitté. Genom förändringarna vill man kunna införa ett förbud mot terrororganisationer.

Den parlamentariska grundlagskommittén föreslår att grundlagen ska ändras för att organisationer som ”ägnar sig åt eller understödjer terrorism” ska undantas från föreningsfriheten.

Av de partiet som ingår i kommittén är det enbart Vänsterpartiet som motsätter sig en grundlagsändring. Moderaterna ville gå längre och menar att även ”våldsbejakande organisationer” och kriminella gäng ska undantas föreningsfriheten.

Justitieminister Morgan Johansson vill gå vidare med förslaget:

— Det finns en styrka i att det finns en sådan bred majoritet bakom det här förslaget, säger Johansson till SVT och fortsätter:

— Jag ser inga problem med att gå vidare med det här.

Efter den tänkta grundlagsändringen vill Johansson börja stifta nya lagar:

— Nästa steg är att fylla det utrymmet med ett förslag.

År 2019 försökte regeringen få igenom ett förslag om att kriminalisera deltagande i terrororganisationer, men det skrotades efter att förslaget kritiserades av lagrådet därför att det stred mot föreningsfriheten.


  • Publicerad:
    2021-03-16 21:10