LAGSTIFTNING I en oredigerad intervju för den turkiska nyhetsbyrån Anadoly Agency avslöjar Sveriges utrikesminister att en lag som kriminaliserar ”propagerande för terror” beräknas träda i kraft tidigt i sommar.

I en nu offentliggjord oredigerad inspelning av utrikesminister Tobias Billströms intervju för Anadoly Agency i Ankara den 23 december 2022 hörs ministern fastslå att Sverige i år kommer att kriminalisera propagerande för terror”.

Regeringens intention är, framgår det, att den nya lagen träder i kraft redan 1 juni. Uttalandet kan ses i ljuset av den nuvarande och föregående regeringens uttalade ambitioner att införa en ny terrorlagstiftning – samt mot bakgrund av Sveriges försök att förmå Turkiet att godkänna landets Nato-ansökan.

Frågan av journalisterna Diyar Guldogan och Behlul Cetinkaya om vad har Sverige faktiskt har åstadkommit i sin påstådda strävan att bekämpa terrorism, tycks i intervjun locka eller rentav lura Billström till en redogörelse av den nya lagen. Efter att ha framhållit den nytillträdda svenska regeringens utelämnande av tre individer till Turkiet, säger han:

— Vi vill betona att en grundlagsändring träder i kraft 1 januari 2023. Den kommer att göra att det blir kriminellt att delta i en terroristorganisation – eller att antingen stödja eller stärka en sådan organisation. Vi ska också senare, den 7 mars, lägga fram ett lagförslag till riksdagen, som innebär att ett nytt brott tillförs den svenska brottsbalken. Det blir härigenom kriminellt att främja och propagera för terroraktiviteter inom vårt territorium. Detta kan inkludera företeelser som viftande med terroristorganisationers flaggor. Och denna lag kommer att träda i kraft den 1 juni.

Han tillägger:

— Så, igen, steg för steg så uppfyller vi våra engagemang för avtalet. Och som ni säkerligen inser – att ändra i vår grundlag är en stor sak. Det är en stor sak för alla länder. Men vi gör det i vår strävan att stärka vår kamp mot terrorismen – och vi gör det hand i hand med Turkiet.

Inkräktar på människors fri- och rättigheter

Med anledning av Billströms intervju för Anadoly Agency, intervjuar Dagens ETC Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Angående den kommande lag som förbjuder främjande av och propagerande för terroraktiviteter, säger hon sig ha ”svårt att se att detta blir ett brott utan att det inkräktar på människors fri- och rättigheter”.

Tillfrågad om det verkligen ska ses som en stor ofrihet att inte få ”vifta med vilken flagga man vill” svarar Demker:

— Jämför med att Sverige valt att vara väldigt försiktigt med att förbjuda nazistorganisationer och dess symboler. Det gör att man nu beträder väldigt osäker mark. FN har krävt att Sverige ska förbjuda rasistiska organisationer och vi har under lång tid nekat till det, med hänvisning till de mänskliga fri- och rättigheterna. Att vi har åsiktsfrihet och att man inte kan förbjuda åsikter. Jag har väldigt svårt att se att just ett förbud mot att jag här, på mitt hus, min tomt, hissar en flagga inte är en väldigt stark inskränkning av den personliga friheten.

Ett försök att blidka den turkiska regimen

Intervjuaren vill sedan veta vad som verkligen är ”faran med det Billström säger”:

— Det är det klassiska sluttande planet. Det är inte alltid ett argument, ibland måste man förbjuda saker. Här har vi proportionalitetsprincipen – nackdelar mot fördelar. Nackdelarna kringskär grundläggande principer kring våra demokratiska friheter. Jag har svårt att se att vi i Sverige har så allvarliga problem med stöd för terrororganisationer att vi är beredda att tumma på de principerna. Jag har svårt att se detta som något annat än ett försök att blidka den turkiska regimen, punkt, säger professor Marie Demker till Dagens ETC.