INRIKES Lagrådet hade sådan omfattande kritik mot ett nytt terrorlagsförslag att man avrådde regeringen från att gå vidare. Att regeringen nu väljer att strunta i invändningarna gör att ett justitieråd offentligt attackerar regeringen.

Den 1 juni ska ytterligare en ny terrorlag vara på plats – som man hoppas ska hjälpa Sveriges Nato-ansökan. Men när Lagrådet – som består av domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen – granskade remissförslaget fick det så hård kritik att man avrådde regeringen från att gå vidare.

Nu har lagförslaget trots detta lagts fram i riksdagen och efter beredning i justitieutskottet väntas omröstning hållas i början av maj, skriver Aftonbladet.

— Det är inga små tekniska synpunkter vi haft, utan det är ganska principiella frågor. Hade det inte varit en Natoansökan pågående hade det normala kanske varit att man tittat igenom det och ser över om det går att förbättra, och så lägger man en proposition efter sommaren, säger Leif Gäverth, ett av tre justitieråd som skrev yttrande för Lagrådets räkning, till Aftonbladet.

Enligt Gäverth är det tydligt att politikerna allt oftare väljer att strunta i Lagrådet om det passar deras agenda. Statsminister Ulf Kristerssons reaktion på Lagrådets kritik är ett talande exempel.

— Kristersson gick ut och svarade bara någon timme efter att vi skickat in yttrandet. Han hade naturligtvis inte hunnit läsa det, det är ju självklart. Att man så snabbt avfärdar Lagrådet som att ’det skiter vi i, vi kör ändå’, lite förenklat är det ju det han säger.

— Det ger en signal om att ’Lagrådet lyssnar vi till när vi själva tycker det’. Det är en större fråga som inte bara handlar om det här, fortsätter Gäverth.

Statsministern har dock en helt annan bild av Lagrådets kritik än Lagrådet själva.

— De underkänner inte, de har synpunkter. Det har Lagrådet ofta och det har vi alltid respekt för, sa statsministern till TT den 1 mars,.

Kristersson vidhöll också regeringen avsåg lämna in en proposition, som en ”viktig signal”. Samtidigt som han påstår att det inte har ”något alls” att göra med Nato.

— Eftersom vi har ett behov av att visa andra Natoländer att vi tar väldigt hårt på all form av terror, terrorfinansiering och deltagande i terrorverksamheter. Men lagen i sig har ingenting med Natoanslutningen att göra alls, sa Kristersson.

Lagrådet kritiserar bland annat att det skulle kunna bli brottsligt att som journalist ”wallraffa” i syfte att granska en organisation samt att definitionen av en ”terrororganisation” är så otydlig att det i slutändan kan bli upp till domstolarna att avgöra från fall till fall.