KRÖNIKA Om gängbrottslingar är terrorister? Betyder det inte då att etablissemanget är de största understödjarna av terrorverksamhet?

Justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna kallade gängbrottslingar för ”inhemska terrorister”.

– Jag har kallat de här brottslingarna för ”inhemska terrorister”. En del menar att det är att gå för långt, jag menar att det är berättigat. Det finns ingen strategi för att bekämpa den organiserade brottsligheten – men det finns strategier för att bekämpa terrorism, säger Gunnar Strömmer (M).

Detta är ett begrepp som återupprepades av statsminister Ulf Kristersson (M) i förrgår när han intervjuades av SVT Morgonstudion. Strömmer medger att det kan ses som att gå för långt att kalla personerna terrorister men anser själv att det är berättigat för tydligen har de ingen strategi för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Jag skall inte kommentera det sistnämnda även om jag anser att även detta uttalande är ögonbrynshöjande.

Många kanske känner en spontan glädje över att retoriken har skruvats upp. Terrorister, det är onda människor – personer som efter den 11 september 2001 har framställts som onda och måste dödas för att bevara friheten för alla människor runtom i världen.

Den dåvarande amerikanska presidenten George W. Bush påtalade att nu krigar USA mot terrorismen efter den 11 september 2001. Med stöd av sådan retorik kanske vissa Sverigedemokratiska väljare känner att nu skall det äntligen bli förändring. Men vad som egentligen skedde i kriget mot terrorismen var att man dödade som vanligt för sionisternas räkning i Mellanöstern. Begreppsförskjutningen av ordet terrorism förskjuts alltså ytterligare. Ordets innebörd under franska revolutionen var att beskriva hur en stat använder godtyckligt våld för att uppnå sina politiska mål.

Vem stödjer dessa "terrorister"?

Jag anser att ordet inhemsk är ett försök att blanda bort korten, de är inte inhemska, de är utländska och de som tagit in de här utländska ”terroristerna” är Moderaterna och det övriga politiska etablissemanget. Om gängbrottsligar är terrorister då är också Moderaterna tillsammans med övriga i dagens samhälle de som mest understött dessa terrorverksamheter i Sverige. Dessa gängbrottslingar till ”terrorister” har inte slängts ut från Sverige när de ägnat sig åt sin ”terrorverksamhet” utan domstolarna som styrs av etablissemanget har velat ha kvar dem i landet! ”Terroristerna” har fått bidrag, de har lyfts fram i regimmedia, deras ”terrormusik” har spelats i radion. De har fått ta in sina ”terrorsympatiserande” anhöriginvandrare i landet. Det har skrivits spaltmeter i tidningarna om att vi måste ha in ännu mer invandring, vilket då lett till att man fått in potentiella ”terrorister” också.

Som lök på laxen har alla de tidigarenämnda instanserna till dags datum aldrig slutat sin häxjakt på den opposition som beklagade sig över de som nu kallas ”terrorister” av Moderaterna. Förövrigt ett parti som har många partiföreträdare som blivit rika på att ta in dessa gängbrottslingar som bekostats av Migrationsverket.

Det finns såklart inget intresse från makten att låsa in sig för sina brott mot folket och ge den politiska oppositionen nycklarna till fängelsecellerna. Inte heller kommer regeringen med Moderaterna i spetsen att sluta ta in potentiella ”terrorister” med sin frikostiga invandring vilket vittnar om ett allt mer förrädiskt ändamål med de nya tilltänkta lagarna. Att de skall tysta misshaglig opposition genom att försöka terrorförklara den och därmed rättfärdigar man statliga övergrepp på personer som uppfattas som misshagliga av den judeo-liberala makten.

Det är alltså klarlagt för mig, om man ser det logiskt, att statsminister Ulf Kristersson med anhang enligt hans egen retorik bidrar till terror. Men bestämmer någon sig för att skjuta skallen av denna terrorfinansiär då kan ni ge er fan på att medierna inte kommer kalla den personen frihetskämpe utan terrorist. För så är det i det här landet, de sanna terroristerna likt de i franska revolutionen som använde statsterror för att underkuva folket de kallas frihetskämpar idag medan de som försöker kämpa för folkets frihet och rätt att existera, de kallas för terrorister.