INRIKES Det ska bli straffbart att delta i och finansiera en terrororganisation enligt ett nytt förslag från regeringen. Den som ”leder en terrororganisation” ska enligt förslaget kunna dömas till livstids fängelse.

Regeringen föreslår idag att ytterligare skärpa terrorlagstiftningen. Nu vill man göra det straffbart att ”stärka eller upprätthålla en terrororganisations verksamhet”, även om man själv saknar uppsåt för terrorbrott.

regeringens hemsida kan man läsa:

I princip alla former av stöd till en terroristorganisation, oavsett om det handlar om materiellt bistånd eller bistånd i form av deltagande i verksamheten, bidrar till att upprätthålla och stärka organisationen och därmed dess förmåga att begå terroristbrott. För att ytterligare förbättra möjligheterna att förhindra och bekämpa terrorism föreslår regeringen därför att den straffrättsliga terrorismlagstiftningen skärps genom att det införs en särskild straffbestämmelse för deltagande i en terrorist­organisation.

— Det kan till exempel handla om att man köper flygbiljetter till någon annan som ska resa för att delta i en terroristorganisations verksamhet, säger justitieminister Gunnar Strömmer till SVT.

För den som deltar i eller främjar en terrororganisation ska enligt förslaget kunna dömas till fängelse i högst fyra år. Vid grovt brott ska straffet enligt förslaget bli minst två år och högst åtta år medan någon som döms för ett leda en terrororganisation kan få upp till 18 års fängelse, alternativt livstid.

Propositionen planeras att överlämnas till riksdagen den 7 mars och regeringens förhoppning är att lagen ska kunna träda i kraft redan den 1 juni i år. Till SVT säger justitieministern att han inte väntar någon större opposition i riksdagen utan förutsätter att förslaget röstas igenom.

— Det är ganska snabbt för lagstiftningsarbetare normalt sett. Mycket av det här jobbet är gjort redan så det är inget man inte känner till sedan tidigare. Man kommer nog kunna behandla det här ganska snabbt i så fall, säger SVT:s politikreporter Andreas Öbrink

Det är ännu oklart vem eller vad som ska avgöra vad en så kallad terrororganisation är. Nordfront söker Gunnar Strömmers pressekreterare Caroline Opsahl i frågan.