POLITIK Regeringen vill utöka terrorlagstiftningen, göra det enklare att lagföra folk för terrorbrott och att det ska bli enklare att utvisas vid misstanke.

Regeringen hoppas kunna göra omfattande förändringar av terrorlagstiftningen och lade fram flera nya lagförslag förra onsdagen.

Om förslaget går igenom kan det innebära åtstramningar av lagstiftningen i flera riktningar. När det gäller finansiering, uppmuntran, rekrytering och utbildning i terrorsyfte så vill de att maximistraffet skärpts från två år i dag till tre år. Även så kallade samröresbrott kan leda till skärpta straff.

Dessutom har begreppet terrorism utökats, vilket innebär att även de som försöker ingjuta rädsla i ”delar av befolkningen” ska kunna dömas för terrorbrott.

— Om du begår ett allvarligt brott mot en asylanläggning, eller ger dig på hbtq-personer eller kvinnor, då är det också ett terroristbrott, säger Morgan Johansson (S) till SVT.

Dessutom ska alla brott, inklusive försök till brott, kunna utgöra terroristbrott.

Rakhmat Akilov dömdes för fullbordade brott efter terrordådet på Drottninggatan, men dömdes även för ett stort antal försök till brott. Enligt den gamla lagstiftningen kan dessa försök inte betraktas som terroristbrott. De kommer att göra det nu säger Morgan Johansson (S)

Fler kan utvisas

Regeringen hoppas också kunna stärka lagen om särskild utlänningskontroll för att enklare kunna utvisa folk som befaras vara kopplade till terrorism eller utföra dåd. Idag kan en person som befaras kunna delta i ett terrorbrott utvisas. Det nya lagförslaget ändrar sin ordalydelse till att omfatta de som ”kan antas” vara inblandade i terroristbrott.

— Fler kommer bli föremål för utvisning säger Morgan Johansson (S)

Kan bli verklighet i juni 2022

Allt detta kan komma att gälla redan från juni 2022 vilket även kommer innebära att tröskeln för telefonavlyssning, hemlig kameraövervakning och liknande även kommer att sänkas.

På torsdag ska propositionen överlämnas till lagrådet och senast den 21 mars 2022 ska propositionen överlämnas till riksdagen. Det innebär att den nya lagstiftningen kan träda i kraft i juni 2022.