INRIKES En liberal tidskrift med uttalat hat mot Motståndsrörelsen menar att den av regeringen föreslagna lagen rörande kriminalisering av deltagande i terrorgrupp förblir tandlös så länge terrorklassning är förbehållet FN och EU.

Nordfront skrev igår om regeringens nya lagförslag, enligt vilket deltagande i eller finansiering av ”terroristorganisation” kriminaliseras och kan ge upp till livstids fängelse. Avgörande för tillämpningen av en sådan lag skulle naturligtvis vara enligt vilka kriterier man definierar vad en ”terroristorganisation” är. En genomläsning av grundlagsutredningen som regeringens nya förslag bygger på, visar att svensk lagstiftning medger terroriststämpling endast av organisationer och individer som EU och FN redan har terrorklassat.

Är samhällsomstörtande och inger fruktan

Den liberala kulturtidskriften Axess Magasin ondgör sig i en artikel publicerad på onsdagen över att den lag som nu föreslås av regeringen inte kommer kunna nyttjas för att lagföra ”den organiserade ondskan som finns mitt ibland oss”. Här avser man, visar det sig, utan motivering Nordiska motståndsrörelsen eller, som man skriver, ”nazistiska NMR”.

Skribenten menar att den föreslagna lagändringen visserligen skulle innebära ”ett steg i rätt riktning” men ändå förfela sitt syfte så länge som möjligheten saknas för Sverige att terrorklassa organisationer och personer som utövar ”inhemsk terrorism” – en rubricering under vilken ”nazistiska NMR” gör sällskap med ”flertalet kriminella gäng” – vilka båda kategorier ”uppfyller de internationella definitionerna för terrorism” i och med att båda ”inger fruktan” samt ”är samhällsomstörtande”.

FN och EU, som kan terrorklassa dem, kommer inte göra det

Den som tror att FN eller EU skulle terrorklassa Nordiska motståndsrörelsen eller i Sverige verksamma kriminella gäng lever enligt Axess i en illusion:

Det är fåfängt att sätta hoppet till att svenska nazister eller kriminella gäng skulle terrorklassas internationellt. Detta då EU:s och FN:s huvudfokus är på gränsöverskridande terrorism med betoning på religiösa motiv (till exempel islamism)

Axess skribent slutar med att beskriva det nya lagförslaget som ett sätt för lagstiftningen att ”hinna ikapp verkligheten” – vilken dock också förflyttar sig. För att ”föregripa terrorismen” krävs därför ”ordentliga insatser”.