FÖRBUDSHETS. Regeringens kommitté som har utrett ett förbud mot rasistiska organisationer kommer enligt TT istället att lägga fram ett förbud mot ”deltagande i rasistiska organisationer”.

Foto: CC BY-SA 3.0

Den av regeringen tillsatta kommittén som sedan 2019 har utrett möjligheterna till ett förbud mot ”rasistiska organisationer”, har enligt TT kommit fram till ett beslut. Endast Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet var för förbudet.

Därför kommer så kallade rasistiska organisationer fortsättningsvis att tillåtas, medan deltagande i sådana organisationer kommer att kriminaliseras, enligt förslaget som kommer att läggas fram.

Moderaterna och Kristdemokraterna motsatte sig förbud mot organisationer i sig, men ställde sig bakom förbud mot ”deltagande” i de samma. Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna avfärdar båda varianterna.

Förbudsförslaget har i skrivande stund inte presenterats på regeringens eller riksdagens hemsida, och detaljerna i förslaget är fortsatt okända.

Det återstår att se om kommittén har tagit fram någon definition av ”rasistiska organisationer”. Dels vad som ska bedömas vara ”rasistiskt”, och dels vilka typer av sammanslutningar som ska räknas som ”organisationer”.


  • Publicerad:
    2021-04-21 17:30