INRIKES. Den antinordiska regeringen går vidare med planerna om att förbjuda ”rasistiska” organisationer.

Morgan Johansson kräver hårdare tag mot ”rasister”. Foto: Riksdagen

Enligt ett reportage från SVT rapport har den socialdemokratiska regeringen beslutat att gå vidare med planer på förbud mot så kallade ”rasistiska” organisationer som påstås ”förfölja folkgrupper”.

Efter att justitieministern och sionisten Morgan Johansson gick ut och krävde ett förbud förra sommaren har arbetet fortskridit, i enlighet med vad judisk makt-organisationen World Jewish Congress krävt av Socialdemokraterna.

Nu meddelar SVT att justitieministern tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska utreda saken. Ett lagförslag om det nya åsiktsförbudet kan läggas fram år 2021. En av de föregivna anledningarna är att ”rasistiska grupper” sprider ”hat och hot” både i verkligheten och via sociala medier och internet i största allmänhet, något man nu hoppas kunna stoppa.

Så här säger Johansson om förbudsplanerna:

— Vi har på senare år sett en ökad aktivitet utav olika extremistiska grupper och vi har sett hur de här grupperna kan utgöra konkreta hot mot enskilda individer. Det har gjort att vi måste se nu vilka ytterligare verktyg vi behöver ta fram för att kunna motverka den här typen av strömningar, säger Johansson till SVT och radar upp exempel på de ”verktyg” han efterlyser:

— Med hjälp av det här kan vi också se till att inskränka deras möjligheter att äga egendom, alltså organisationernas möjligheter att göra det, eller driva tidningar eller att demonstrera.

Även Moderaterna vill se ett förbud enligt den rättspolitiske talespersonen Johan Forsell:

— Från Moderaternas sida välkomnar vi ett sådant förbud just mot rasistiska organisationer, men vi pekar på att problemen är bredare. Vi skulle vilja se att man gick vidare med ett förbud mot våldsbejakande extremistmiljöer oavsett om de är till vänster eller till höger eller islamistiska. Tyvärr missar regeringen stora delar av det.

Källa:
SVT Play: Rapport (07:10 in i sändningen)


  • Publicerad:
    2019-07-03 20:43