Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

SD motionerar om organisationsförbud: “Det rör sig bland annat om Nordiska motståndsrörelsen”

Av Redaktionen, 2018-11-16
redaktionen@nordfront.se

POLITIK. Sverigedemokraterna vill nu utreda ett organisationsförbud mot bland annat Nordiska motståndsrörelsen. Detta skriver två av partiets riksdagsledamöter i en motion som lämnades in under torsdagen.

Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) skriver i en motion till riksdagen att man bör utreda ett förbud av Nordiska motståndsrörelsen. Foto: riksdagen.se.

Det är de två sverigedemokratiska riksdagsledamöterna Markus Wiechel och Jennie Åfeldt som motionerar om att riksdagen nu bör utreda möjligheten att förbjuda bland annat Nordiska motståndsrörelsen.

Motionens huvudfråga är hårdare tag mot muslimska samfund och dömda terrorister, och man föreslår bland annat att medborgarskap automatiskt ska dras in för personer som döms för terrorbrott. Dessutom vill man ge staten möjlighet att stänga ned samfund som man menar har ”hårdföra tolkningar som tenderar driva människor till att begå brott eller stödja terror”, där man nämner muslimska trossamfund med kopplingar till salafism och wahabism som exempel.

Dessutom vill man att staten ska börja ”systematiskt häkta misstänkta resenärer till terroristkontrollerade områden” när de återkommer till Sverige, för att på så sätt ge polisen ”tid på sig att utreda om de har begått brott eller om de har planerat att begå brott”. Man menar således att det ska räcka att en person befunnit sig på en plats någonstans i världen där det enligt Sverige pågår terrorverksamhet för att personen ska misstänkliggöras och frihetsberövas.

Men Wiechel och Åfeldt nöjer sig inte där. Man vill även se en utredning om organisationsförbud mot alltifrån numera nedlagda eller i princip inaktiva vänsterextrema våldsgrupper till helt legala politiska partier som Nordiska motståndsrörelsen:

Vi har under många år fått se hur terrororganisationer kommit att påverka såväl den svenska demokratin som vanliga människors vardag. De sprider skräck, oro och skapar situationer som vårt rättsväsende inte klarar av att hantera. Den här typen av grupperingar har länge funnits i vårt land och de har kunnat växa sig starka då lagstiftningen inte varit tillräcklig. Vi har sett hur vänsterextrema, islamistiska och rasistiska eller rent av nazistiska element vuxit sig starka trots ett stort motstånd från allmänheten, då de kunnat bedriva sin terror under yttrandefrihetens täckmantel. Det rör sig bland annat om kända rörelser som Revolutionära Fronten, Antifascistisk Aktion eller Nordiska Motståndsrörelsen.

Wiechel och Åfeldt anser att man ”kan inte fortsättningsvis tillåta vilken organisering som helst, där själva syftet med organiseringen handlar om att uppvigla till brott och där kärnan består av djupt kriminella personer”.

Frågan är dock hur bra insyn motionsskrivarna har i de verksamheter som man vill förbjuda, med tanke på att Revolutionära fronten lade ned sin verksamhet 2015, att Antifascistisk Aktions verksamhet i princip har reducerats till en hemsida där man skriver artiklar om privatpersoner som man misstänker för politiskt engagemang och att Nordiska motståndsrörelsens huvudsyfte är öppen och helt legal opinionsbildning.

Det är dock inte första gången som Sverigedemokraterna har förespråkat ett förbud av just Nordiska motståndsrörelsen. Medan de flesta av riksdagspartiernas partiledare väntade till valrörelsen och årets Almedalsvecka med att hetsa om ett organisationsförbud, så lyfte Jimmie Åkesson frågan redan under förra året där han bland annat påstod att organisationen sysslar med ”renodlad terror mot politiska motståndare”.

Även om han inte hade några som helst belägg för saken hävdade han även att Nordiska motståndsrörelsen var ansvarig för bränder på flyktingboenden. Åkesson hade nämligen ”förstått det så”.

Sedan dess har Jimmie Åkesson och andra företrädare för partiet upprepat kravet om ett organisationsförbud av Motståndsrörelsen vid flera tillfällen.

Majoritet i riksdagen vill förbjuda
Även om SD-motionen med största sannolikhet kommer att röstas ned i kammaren så finns det rent teoretiskt en majoritet i riksdagen som vill förbjuda Nordiska motståndsrörelsen. Under sommarens Almedalsvecka i Visby gick samtliga partiledare ut och krävde ett förbud av organisationen, om än på något olika premisser.

Moderaternas Ulf Kristersson förespråkade en variant där deltagandet i organisationer som politikerna pekar ut kriminaliseras, snarare än organisationerna i sig. På så sätt menar han att man kan kringgå föreningsfriheten. Kristerssons förslag begränsades inte till Nordiska motståndsrörelsen, utan rörde även annan typ av så kallad extremism.

Samtidigt kom Socialdemokraterna med ett förslag om att just ”rasistiska organisationer” ska förbjudas. Detta med stöd av ett stycke i grundlagen som menar att föreningsfriheten ”får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”.

Förslaget fick kritik av många, som menar att ett organisationsförbud inte går att genomföra i Sverige utan ytterligare ändringar i grundlagen. I en debattartikel ifrågasatte exempelvis statsvetaren Anders Sannerstedt huruvida ”militär struktur” eller ”förföljelse av folkgrupper” är beskrivningar som verkligen går att applicera på Motståndsrörelsen.

”Det skulle kanske vara möjligt att förbjuda Ku Klux Klan i Sverige. Men frågan är om förföljelse av folkgrupp är en så central beståndsdel av NMR:s verksamhet”, skrev Sannerstedt.

Det återstår att se när regeringens utredning är klar, men en målsättning har varit att applicera ett eventuellt förbud under 2020.

Källa:
Åtgärder mot terrorism och kriminella organisationer


  • Publicerad:
    2018-11-16 13:23