INRIKES. Rasistiska organisationer kan och ska förbjudas i lag, anser regeringen och hänvisar till en paragraf i regeringsformen som inte tillämpats tidigare.

Efter Nordiska motståndsrörelsens ”provocerande” dominans under Almedalsveckan är nu samtliga riksdagspartier upprörda och letar febrilt efter en laglig lösning att stoppa den besvärande oppositionen.

– Vi bör ta fram en lagstiftning som gör det möjligt att förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer, säger justitieminister Morgan Johansson (S). Det utrymmet finns i regeringsformen i dag, att införa ett sådant organisationsförbud.

För att kunna stoppa Motståndsrörelsen, utan att bryta mot grundlagens skydd av förenings- och yttrandefriheten, har regeringen kommit fram till att det bästa sättet är att använda sig av den begränsning i Regeringsformens andra kapitel, paragraf 24, andra stycket, som ger rätt att förbjuda sammanslutningar som

”innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”

– Det är ett ganska stort steg att ta. Vi har inte haft den här typen av lagstiftning tidigare i Sverige. Andra länder har haft det, men inte Sverige. Men nu tycker vi, att nu får det vara nog när det gäller den här typen av aktiviteter.

– En sådan här lag kan utgöra en del för att bekämpa nazismen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin och fortsätter:

– Men det stora förebyggande arbetet är förstås det vi gör i skolor, det är en kraftsamling som hela samhället måste ha mot nazism.

Regeringen kommer nu att ta fram direktiv till den utredning som ska utarbeta lagförslaget. Det ska göras i nära samverkan med oppositionen och kan vara klart till hösten. Förbudet kan då träda i kraft i någon gång under 2020. Morgan Johansson räknar med ett brett stöd i riksdagen.

Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro Universitet, menar att det kan vara kontroversiellt att förbjuda organisationer på grund av deras åsikter.

– Om man vill förbjuda vissa typer av organisationer, som har vissa åsikter, då kanske det leder till att vi i ett senare skede förbjuder andra organisationer, med andra åsikter. Det blir svårt med gränsdragningen, menar Nergelius.

– Då är det lättare att förbjuda organisationer av militär natur, som det hänvisas till i regeringsformen.

Källa:
Regeringen: Rasistiska organisationer ska förbjudas


  • Publicerad:
    2018-07-13 10:00