SVERIGE. Regeringens förslag om att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen och liknande organisationer möter nu kritik.

Stefan Löfven vill förbjuda Nordiska motståndsrörelsen.

Föreningen Det Fria Sverige (DFS) har skrivit ett uttalande där de skriver att de ”står upp för Nordiska motståndsrörelsens rätt att organisera sig som förening och verka för sina mål inom ramen för dessa medborgerliga friheter”. Uttalandet sker med anledning av att den rödgröna regeringen efter en intensiv hetskampanj i media meddelat att man vill förbjuda Nordiska motståndsrörelsen och andra ”nazistiska” och ”rasistiska” organisationer.

Det senaste förslaget från regeringen, som föregåtts av förslag från den nya polischefen såväl som Moderaterna, bygger på en paragraf i regeringsformen som möjliggör inskränkningar i föreningsfriheten enligt följande:

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Lag (2010:1408).

DFS menar dock att denna lagtext inte kan användas för att stödja ett organisationsförbud så som regeringen vill göra gällande:

Denna lag ger inte utrymme åt att förbjuda NMR och om så sker är det en livsfarlig och godtycklig tolkning av lagen. Kort sagt så är inte ordningsstörning eller handgemäng i samband med aktivism ”förföljelse av en folkgrupp”. Det är i sådant fall brott som omfattas av lagar gällande just de brotten och ska i sådant fall hanteras av polis och insatserna ska riktas mot de personer eller den person som begår brotten eller brottet. Kollektiv bestraffning i form av åsidosättande av de mest grundläggande rättigheterna i Sverige kan inte stillatigande accepteras av någon vän av frihet.

Vidare skriver DFS att lagförslaget skulle göra Sverige till ett mindre demokratiskt samhälle:

Om lagen träder i kraft 2020 så uppstår en situation där polisen och domstolarna kommer få till uppgift att utreda och avgöra vilken åsikt som är godkänd att organisera sig kring, eller inte. Detta är en praktik som definierar en diktatur.

Även på Flashback har lagförslaget väckt stor debatt med över 400 inlägg i skrivande stund i tråden som berör nyheten. Noterbart på Flashback är också att de flesta användarna är kritiska till regeringens förbudsförslag.


  • Publicerad:
    2018-07-13 20:35