DEMOKRATUR. I syfte att ”värna demokratin” vill nu moderatledaren Ulf Kristersson kriminalisera deltagande i politisk verksamhet organiserad av ”våldsbejakande extremister”, exempelvis Nordiska motståndsrörelsen.

Ulf Kristersson (M) menar att deltagande i ”våldsbejakande” organisationers verksamhet, även laglig sådan, nu måste förbjudas.

Under lördagskvällen publicerade Svenska dagbladet en debattartikel skriven av Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer, partiledare respektive partisekreterare i Moderaterna. Artikelns huvudtema är att ”demokratin” är hotad och därmed måste skyddas – genom att avskaffa grundläggande medborgerliga rättigheter.

Försiktigt väljer moderatpolitikerna att inleda artikeln med bland annat följande stycke:

Att stärka demokratin – men också rättsstaten och den enskildes fri- och rättigheter – har länge varit helt centralt för moderaterna och för våra liberalkonservativa värderingar. Det är extra viktigt just nu när de principerna utmanas både i Sverige och i Europa. Verkliga principer prövas inte i högtidstal, utan i praktisk politik. Utvecklingen i Polen och Ungern är djupt oroväckande.

I efterföljande stycken vänder de plötsligt helt och konstaterar att grundläggande medborgerliga friheter – exempelvis organisationsfrihet och yttrandefrihet – måste avskaffas, därför att ”våldsbejakande extremister” påstås försöka påverka samhället med ”våld och hot”, något som redan idag är olagligt.

Istället för att beivra denna påstådda brottslighet kräver man istället ”en bredare kriminalisering som träffar den som aktivt deltar i eller stödjer våldsbejakande organisationers verksamhet”. Vilka organisationer som anses vara ”våldsbejakande” kommer naturligtvis dikteras av dagens makthavare, vanligtvis inkluderas allt från islamistiska terrororganisationer till politiska organisationer som Nordiska motståndsrörelsen.

Moderaterna fortsätter:

Det finns en grundlagsskyddad rätt att hysa och ge uttryck för odemokratiska åsikter. Den ska värnas. Att endast lyssna på ett tal, att närvara vid ett arrangemang eller på annat sätt delta utan att ge uttryck för någon egen aktivitet bör inte heller förbjudas.

Att däremot sprida information, värva, utbilda eller samla in pengar för våldsbejakande organisationens räkning bör betraktas som ett aktivt deltagande mot demokratin, och ska kunna straffas.

Enligt de moderata toppolitikerna ska alltså bland annat organisations- och yttrandefrihet avskaffas, då dessa friheter föreslås bli åsiktsprövade. Någonting som skulle förbjudas enligt förslaget är nationalsocialistiska demonstrationer, eftersom varje deltagare i en demonstration ger uttryck för egen aktivitet.

Senare i artikeln kan man även läsa om partiets intressanta teorier om att organisationsförbud inte skulle strida mot föreningsfriheten:

Det bredare förbud som vi nu föreslår ska utformas så att det inte kommer i konflikt med åsiktsfriheten, föreningsfriheten eller andra grundläggande fri- och rättigheter.

Därför ska ett förbud inriktas mot den som aktivt deltar i en våldsbejakande organisations verksamhet, och inte som ett förbud mot en förening i sig eller mot en viss åsikt. Föreningsfriheten har aldrig inneburit rätt att missbruka föreningsformen för att bedriva brottslig verksamhet och komma undan med det.

Exakt hur ett åsikts- och organisationsförbud ska kunna utformas utan att det kränker åsikts- och föreningsfrihet blir verkligen intressant att se. Att som moderatpolitikerna föreslår införa förbud mot att delta i en organisations verksamhet är givetvis i praktiken exakt detsamma som att förbjuda organisationen i sig.

Som sista varning till de som tillhör eller sympatiserar med rörelser som påstås vara ”våldsbejakande” skriver moderatpolitikerna följande:

Ett förbud mot deltagande i våldsbejakande organisationers verksamhet kommer inte lösa alla problem med växande extremism i Sverige. Ett förbud kommer däremot försvåra för våldsbejakande organisationer att utöva sin farliga verksamhet. Och det skulle vara en kristallklar markering mot alla dem som använder hot och våld i politiska syften. Då slår demokratin och rättsstaten nämligen hårt tillbaka.

Källa:
M: Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer


  • Publicerad:
    2018-07-01 14:52