VALÅR. I ett försök att utnyttja människors frustration över mångkulturens konsekvenser har Moderaterna köpt annonser så att partiets hemsida hamnar högst upp när man söker på ”bilbränder” på Google.

Den senaste tidens omfattande antal bilbränder har upprört många svenskar, och fått stor uppmärksamhet i media. Det har dessutom visat sig att samtliga identifierade gärningsmän var rasfrämlingar.

Detta vill nu Moderaterna utnyttja, och har köpt Google-annonser för ordet ”bilbränder”. Om man söker på ”bilbränder” hamnar därför en länk till Moderaternas hemsida som första resultat.

Som åtgärder mot den ökande brottsligheten, däribland bilbränder, föreslår Moderaterna fler poliser, utökad kameraövervakning och hårdare straff. Någon repatriering är det dock inte tal om.

Källor:
Efter brandvågen: Moderaterna köper ”bilbränder” på Google
Lag och ordning


  • Publicerad:
    2018-08-17 15:45