Nato Vid söndagens Nato-möte i västra Dalarna sammanstrålar Sveriges nuvarande och förra statsministrar med Natos generalsekreterare för att diskutera Sveriges medlemsansökan.

Statsminister Ulf Kristersson (M) sammanträffar på söndagsmorgonen med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg för att dryfta den senaste utvecklingen av den svenska medlemskapsprocessen.

Kristersson har i en skriftlig kommentar angivit att han även bjudit in Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som uppges ha bekräftat att hon avser närvara. Kristersson påminner i meddelandet om att han och hans företrädare på statsministerposten den 16 maj förra året under en gemensam presskonferens rörande Sveriges Natoansökan utfärdade ”ett löfte som inte får svikas”:

Då lovade vi också svenska folket att vi – oavsett regering efter valet – gemensamt skulle driva Natofrågan i hamn.

Statsministern understryker i meddelandet vidare ”vikten av bred nationell enighet i Natofrågan” för ”trovärdigheten i svensk säkerhetspolitik”.

Söndagens Nato-sammankomst äger rum på Högfjällshotellet i Sälen innan lokalerna samma dag disponeras av Folk och Försvar som bokat dem för sin årliga rikskonferens. Ungern beslutade sig höstas för att ratificera Sveriges och Finlands ansökningar om medlemskap i Atlantpakten och enligt den senast presenterade planeringen ska detta ske under februari månad i år. Turkiet har ännu ej fattat något sådant beslut, då man inte anser att landet levt upp till Turkiets uppställda krav om ett svenskt utelämnande av kurdiska terrorister.

Bakgrund

Sverige slöt tillsammans med Finland i somras ett samförståndsavtal med den turkiska regeringen som uppgavs kunna leda till att Turkiet godkänner de två nordiska ländernas medlemskap i Nato. Det löfte om ett ökat samarbete i bekämpandet av terrorism som utfästs i avtalet har dock enligt Turkiet ett flertal gånger brutits framför allt av den svenska sidan.

Häromdagen skrev Nordfront om hur Sveriges nuvarande utrikesminister Tobias Billström i december för nyhetsbyrån Anadoly Agency hemligen försökt blidka Turkiet genom att lova landet en ny svensk lag, som ”kriminaliserar propagerande för terror” – och som enligt ministern ska träda i kraft redan den 1 juni.