INRIKES Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer att få i uppdrag att förbereda en återaktivering av civilplikten. Detta besked gav regeringen på en pressträff under Folk och försvar i Sälen.

Statsminister Ulf Kristersson (M), försvarsminister Pål Jonson (M) och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) höll en pressträff på måndagsmorgonen direkt från den globalistiska Folk och försvar-konferensen i Sälen. Där gav man besked om att civilplikten kommer att återinföras i Sverige.

— På torsdag fattar regeringen beslut om att ge MSB i uppdrag att förbereda en aktivering av civilplikten i Sverige. Vi går tillbaka till en situation där vi har en formaliserad civilplikt, säger statsminister Ulf Kristersson.

I första hand kommer det att röra sig om personer med erfarenhet från räddningstjänst som krigsplaceras med civilplikt inom kommunal räddningstjänst. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rör det sig om cirka 3 000 individer.

— Hur många som kan komma att omfattas av plikten vet vi inte exakt. Vi ser att den kommunala räddningstjänsten i dag inte är dimensionerad för de krav som ställs vid höjd beredskap och ytterst ett väpnat angrepp. Erfarenheter från Ukraina är tydliga – när det kommer till skydd av civilbefolkningen sätts räddningstjänst under mycket hårt tryck, säger Carl-Oskar Bohlin.

De som krigsplaceras kommer att få en påbyggnadsutbildning för räddningstjänst under krig. På frågan om civilplikten kommer att återgå till samma nivå som under kalla kriget, där den omfattande en rad yrkesgrupper, svarar Bohlin:

— Jag tror vi är på väg i den riktningen, det pågår ett bredare arbete med frågan om civilplikten inom regeringskansliet som vi får återkomma till i närtid.