GLOBALISM Regeringen har meddelat att man förbereder ett avtal med USA som ska underlätta att landet placerar trupper i Sverige. I praktiken innebär det att amerikanska militärbaser kan uppföras i Sverige, även om regeringen kallar det något annat.

Under måndagen presenterade regeringen att man förbereder ett så kallat Defense Cooperation Agreement (DCA) med USA. Avtalet reglerar de ”juridiska förutsättningarna” för USA att placera soldater och krigsmaterial i Sverige.

Enligt regeringen är detta nödvändigt eftersom säkerhetsläget i Europa har ändrats fundamentalt efter den ryska invasionen av Ukraina, som man beskriver som ”oprovocerad”.

Tidigare har regeringen hävdat att man inte kommer att tillåta amerikanska militärbaser på svensk mark. Det som USA nu kommer att kunna uppföra kallar regeringen istället för ”amerikanska militära baseringsområden”.

SVT:s inrikeskommentator Mats Knutsson skriver att avtalet i praktiken betyder att ”amerikansk krigsmateriel ska förhandslagras på svenskt territorium och att också amerikansk militär närvaro i Sverige utökas”. Att regeringen väljer att kalla militärbaserna för ”militära baseringsområden” köper inte ens statstelevisionens kommentator. ”Liknande arrangemang i Norge har dock kritiserats för att vara ett sätt att indirekt skapa amerikanska baser, utan att kalla dem det”, konstaterar Knutsson.

Enligt Knutsson kommer det inte att komma några högljudda protester från den så kallade oppositionen i riksdagen. Tvärtom har den tidigare försvarsministern Peter Hultqvist (S) – som nu är Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson – redan försökt ta åt sig äran för avtalet genom att hävda att det var han som förberedde frågan.

”Socialdemokraterna ställer sig alltså bakom ett fördjupat militärt samarbetsavtal med USA och Peter Hultqvist anser att det är en naturlig del av den Nato-anpassning som följer av ett svenskt medlemskap”, skriver Knutsson.

Regeringen verkar också självsäkra på att avtalet kommer att kunna ingås utan några större protester, trots att den kräver grundlagsändringar. ”Avtalet kommer att kunna träda i kraft när Sverige genomfört de författningsändringar som krävs”, skriver försvarsminister Pål Jonssons pressekreterare Johan Hjelmstrand i ett pressmeddelande.