FÖRRÄDERI USA kommer i kraft av ett avtal som nyligen tecknats få möjlighet att bland annat bedriva militära övningar och placera militär utrustning och personal i Sverige.

Försvarsminister Pål Jonsson har undertecknat ett avtal som ger USA ”obehindrad tillgång” till 17 svenska militärbaser, rapporterar SVT. Avtalet undertecknades under ett möte i USA mellan Jonsson och USA:s försvarsminister Lloyd Austin natten till 6 december. Avtalet har slutits utan någon debatt eller annan förvarning.

Sverige är som bekant fortfarande inte medlem i Nato, men ”försvarssamarbetsavtalet” innebär likväl att en främmande makt får tillgång till Sveriges militära infrastruktur..

USA kommer efter att vissa lagändringar har gått igenom kunna placera personal, lagra vapen och ammunition, landa och tanka flygplan och bedriva militära övningar i Sverige. Enligt Jonsson ”[skapar avtalet] bättre [förutsättningar] för USA att ge stöd till Sverige i händelse av kris eller krig och det kommer också vara bra för stabiliteten i hela norra Europa när det träder i kraft”.

Ingenting i avtalet förbjuder USA att lagra kärnvapen i Sverige, och USA:s militär kommer att få operera i Sverige under amerikansk lagstiftning.