POLITIK Sverige och USA har pågående förhandlingar angående ett avtal som skulle ge USA tillgång till flera svenska militärbaser. Avtalet väntas bli färdigt under denna veckan.

Förhandlingar mellan Sverige och USA angående ett avtal som gör det lättare för amerikanska soldater att öva och verka i Sverige har pågått sedan januari. Avtalet skulle ge USA möjlighet att kunna lagra försvarsmateriel, som stridsfordon, ammunition och vapensystem, i Sverige. USA får även via detta avtal tillgång till några av de svenska militärbaserna.

Det är inte känt vilka av de svenska militärbaserna som ingår i avtalet. Syftet med avtalet, Defence Cooperation Agreement (DCA), ska vara att göra det lättare för USA, och därmed också Nato, att försvara Sverige, Baltikum och Finland.

Magnus Christiansson, lärare och forskare på Försvarshögskolan, säger att förhandslagring av amerikanskt militär materiel väntas bli en viktig del av avtalet.

— Det förefaller ju vara naturligt om amerikanerna snabbt ska kunna komma in i vårt operationsområde. Man ska också kunna skydda konvojer som är på väg in med hjälp till de baltiska staterna, säger han.

Enligt avtalet ska USA bidra ekonomiskt till byggnader och annat som behövs. Amerikanerna ska även kunna använda sina amerikanska körkort i Sverige och kommer i huvudsak att lyda under de amerikanska lagarna och inte de svenska.

— Det kommer innebära att amerikansk personal kommer att röra sig ganska obehindrat i Sverige. I Norge har det varit kontroversiellt att det råder amerikansk lag om det finns misstankar om att ett brott har begåtts på basen och i direkt anslutning till basen, säger Magnus Christansson.

Redan 2021 ingick Norge ett liknande avtal där USA fick obegränsad tillgång till tre norska flygbaser och en flottbas. Estland, Lettland och Litauen har liknande avtal. Danmark och Finland förhandlar för nuvarande om avtal.

Det svensk-amerikanska avtalet kräver ett riksdagsbeslut för att kunna träda i kraft. Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson Peter Hultqvist säger att det är ett viktigt och bra avtal.

— Vi hade de första kontakterna om det här avtalet redan när vi satt i regeringsställning, före Natoansökan, säger Hultqvist.

Avtalet ska underlätta för Natos försvarsplanering. Det kommer att gälla även om det svenska Natomedlemskapet fortsätter att dröja.

— Vi behöver det här avtalet oavsett om vi är med i Nato eller inte. Det här skapar ju en djupare relation till USA. Det är väldigt viktigt att den säkerhetspolitiska signalen går ut att Sverige har ett sånt här avtal, säger Hultqvist.

Peter Hultqvist ser inga problem alls med att USA får tillgång till svenska baser.

— Själva poängen med det här avtalet är att USA ska kunna använda sig av svensk infrastruktur, säger han.

Avtalet väntas slutförhandlas under denna veckan.