DCA-AVTALET Douglas Macgregor menar att avtalet som Sverige har tecknat innebär att Sverige ger upp sin suveränitet och istället underkastar sig USA, vilket kan bli mycket farligt för Sverige.

Frihetsnytt intervjuade översten Douglas Macgregor om ”försvarsavtalet” eller DCA-avtalet som Sverige för ett tag sedan tecknade med USA. Macgregor har varit rådgivare till den förre amerikanska presidenten Donald Trumps administration i försvarsfrågor och gjort sig känd som kommentator i olika medier.

Macgregor förklarade att avtalet som Sverige har tecknat liknar en typ av avtal som tecknades med förlorande länder efter andra världskriget, exempelvis Tyskland och Japan. I det läge de befann sig i hade de inte så mycket att säga till om. Det är en typ av avtal som är mycket långtgående i att lägga sig i och påverka länderna de tecknas med. Macgregor sa att han inte kan förstå varför Sverige eller de andra nordiska länderna skulle vilja teckna ett sådant avtal frivilligt.

Om man tittar på vad avtalet säger, så innebär det enligt Macgregor att Sverige från och med nu är USA:s gisslan, och kommer att påverkas av allt som USA gör mot sina fiender, inte bara Ryssland. Vidare menar han att det ingenting i avtalet har att göra med säkerhet för Sveriges del om Sverige skulle bli attackerat. Inget hindrar heller att USA för in kärnvapen till de svenska baser man nu har fått kontroll över, och områden i Sverige kommer nu kunna användas som avfyrningsramper för kärnvapen eller andra avancerade vapen mot alla USAs fiender, menar Macgregor vidare.

De problem för suveräniteten som EU innebär för Sverige bleknar till betydelselöshet gentemot vad detta avtal innebär, säger Macgregor, och tillägger: ”Vore jag svensk så skulle jag fundera på om detta är något jag vill”.