FÖRSVAR Försvarsminister Pål Jonsson frågades ut i riksdagen om det kontroversiella DCA-avtalet med USA.

Under fredagens interpellationsdebatt i riksdagen lyftes det kontroversiella försvarsavtalet med USA (DCA-avtalet) av den partilösa ledamoten Elsa Widding. Försvarsminister Pål Jonsson, som undertecknade avtalet, fick bland annat svara på om avtalet innebär risk för kärnvapen på svenskt territorium, samt om någon analys har gjorts som visar att avtalet innebär ökad säkerhet för Sverige och  hur den analysen i så fall ser ut.

Försvarsministern menade att avtalet innebär ökad säkerhet då det ”skapar förutsättningar för amerikanskt stöd om säkerhetsläget så kräver”. Han använde fler svepande formuleringar som att ”all aktivitet ska ske med full respekt för svensk suveränitet och svenska lagar” och att det inte finns ”skäl att ha kärnvapen eller permanenta baser på svenskt territorium”, vilka inte säger något om vad som avtalet gör tvingande.

Medlemskapet i Nato vävdes också in i diskussionen, vilket Jonsson menar innebär att Sverige nu har ”försvarsgarantier”. Hans argumentation byggde på att medlemskapet i Nato och USA:s ökade närvaro i Sverige och Norden innebär ökad säkerhet då det ”höjer tröskeln” för Ryssland att anfalla.

Jonsson upprepade flera gånger att avtalet ”ökar säkerheten” och är ”stabiliserande”, men utan att bemöta Widdings argument för motsatsen. Han konstaterade dock inledningsvis att de båda hade helt skilda perspektiv på säkerhetsfrågan. För Jonsson var Rysslands invasion av Ukraina helt oprovocerad, medan Widding refererade till en rad experter som menade att så inte var fallet. Hon påminde också om en lång lista med anfallskrig som USA, som vi nu har allierat oss med, har startat efter andra världskriget.

Widding påpekade att avtalet brister i att det helt saknar skrivningar om att USA har några skyldigheter gentemot Sverige, vilket innebär att vi inte alls har några garantier. Eventuella löften från USA kan man inte heller lita på, menade hon, och tog Ukraina som exempel, som hon sade i krigets inledningsskede hade blivit lovade stöd från USA hela vägen om man bara fortsatte att kriga – ett löfte som visade sig inte var värt något.

Vad DCA-avtalet snarare kommer att innebära, menade hon, är att Sverige nu riskerar att dras in i kriget som i själva verket är ett krig mellan Ryssland och USA, och att svenskar kommer att offras precis som ukrainare offras nu.