KOMMENTAR Jan Guillou är inte ensam om att ha konstaterat att det så kallade DCA-avtalet med USA påminner om en svensk kapitulation. Trots detta väljer regeringen att misstänkliggöra alla kritiker istället för att förklara sig.

Det hårresande DCA-avtalet som regeringen vill att riksdagen ska godkänna ger USA obegränsad tillgång till svenskt territorium för militanta ändamål. Amerikansk personal kommer i princip att stå över svensk lag och regeringen har inte ens velat reglera Washingtons möjligheter att förvandla Sverige till en enda stor kärnvapenbas.

Tidigare har Jan Guillou jämfört dokumentet med den typen av avtal som påtvingas länder efter en villkorslös kapitulation. Han är inte heller den enda kritikern till försvarsavtalet. Trots detta vägrar regeringen inte bara att besvara kritiken, man misstänkliggör även de som kommer med den.

I en artikel på Svenska Dagbladet, som undertecknats av försvarsminister Pål Jonson (M) samt KD:s och L:s försvarspolitiska talespersoner, låtsas man exempelvis att kritiken handlar om något så absurt som oro över var amerikanska soldater ska betala skatt:

Undantag från olika regler och skatter i tjänstgöringslandet är vanligt förekommande i statusavtal för militära styrkor, inklusive sådana som även gäller för svenska soldater när de tjänstgör utomlands. Syftet med den här typen av avtal är att underlätta stöd genom militär närvaro i andra länder, inte att skapa en ny intäktskälla genom beskattning av utländska soldater (de betalar skatt i sina respektive hemländer).

Vad skönt att höra, Pål Jonson, att den mångkulturella ockupationsarmén, vars representanter svenska poliser inte får ingripa mot eller ens följa efter, åtminstone betalar skatt i något land!

Dessutom antyder Jonson med kumpaner helt öppet att de som framför kritik mot avtalet – kritik som man nu dessutom påstår sig bemöta – är sådana som vill Sverige illa. Enligt politikerna har det även tidigare spridits ”myter och felaktigheter” när svenska politiker i omgångar sålt ut den svenska suveräniteten till USA och Nato.

”När Sveriges värdlandsstödsavtal med Nato undertecknades 2016 föregicks det beslutet av omfattande kampanjer där myter och felaktigheter spreds. Den risken finns även nu. Aktörer som vill skada Sveriges intressen kan komma att försöka förvränga DCA-avtalets avsikt och innehåll”, skriver politikerna.

Detta är en välbeprövad metod. När förra regeringen fick kritik för hur man körde över folket i Nato-frågan gick Myndigheten för psykologisk beredskap ut och varnade för ”aktörer” som försökte ”bygga upp en bild av risker med ett Natomedlemskap” på nätet. Myndigheten lät Säpo beskriva diskussioner på sociala medier som ”påverkanskampanj från främmande makt” och deklarera att ”aktiviteterna från främmande makt mot skyddsvärd verksamhet blivit fler”.

Försöker antyda att USA har skyldigheter gentemot Sverige

Politikerna har dessutom mage att skriva att DCA-avtalet ”bidrar till säkerhet och stabilitet”. Man påstår att detta sker genom att ”USA kan ha militär personal på plats i Sverige” och ”i större utsträckning öva tillsammans med Försvarsmakten och kan förhandslagra materiel här”. Men det står ingenstans i avtalet att USA har någon skyldighet överhuvudtaget att exempelvis försvara Sverige vid ett militärt angrepp. De amerikanska soldaterna kan alltså lämna Sverige lika smidigt och snabbt som man försvann från Ukraina när deras uppdragsgivare väl lyckats provocera fram en rysk invasion.

Det som egentligen gäller är alltså att USA i teorin skulle kunna försvara Sverige enklare vid ett militärt angrepp, men de långtgående skyldigheter att tillhandahålla både militärbaser och territorium som vårt land nu tagit på sig kommer inte med några som helst motkrav på USA.

"Är inte aktuellt med kärnvapen - just nu"

Den stora frågan om kärnvapen i Sverige bemöter regeringen också med en lika uppseendeväckande nonchalans. Man påpekar att Norge, Danmark och Finland har skrivit egna DCA-avtal med USA, men nämner inte att våra grannländer i sina avtal bemödat sig med att i sina respektive avtal reglera så att USA inte får använda territorierna för kärnvapen.

Detta behöver dock inte Sverige göra enligt regeringen. Anledningen? Jo för att det tydligen finns en ”bred politisk samsyn” när det gäller ”hur vi i Sverige ser på kärnvapen”. Enligt försvarsministern är det helt enkelt inte ”aktuellt” med kärnvapen på svenskt territorium just nu. Problemet är bara att avtalet ger Washington – inte den ”breda politiska samsynen” i Sverige – rätt att bestämma när och hur det behövs kärnvapen på svensk mark.

Regeringen är uppenbart orolig över att Nato-anslutningen allt mer ser ut som att man hoppat på ett sjunkande skepp. Flera tunga politiker har uttryckt oro över att Donald Trump blir USA:s nästa president. Att Trump ska ha uttryckt att han vill att USA ska lämna Nato är förvisso fejknyheter, men det som däremot är sant är att han inte vill använda Nato för samma offensiva syften som den svenska Nato-anslutningen ingår i.

Men med DCA-avtalet spelar det ingen roll om Nato avvecklas eller om Trump blir president. Röstas det igenom har våra politiker sett till att USA fritt får använda Sverige för vilka sjuka militanta syften man vill, utan att vi svenskar kan göra något åt saken: Inklusive använda det som en gång i tiden var svenskt territorium för att starta ett kärnvapenkrig som skulle kunna utplåna hela Norden.