GLOBALISM Under tisdagen kommer riksdagen att rösta ja till det så kallade försvarsavtalet mot USA. Endast V och MP förväntas rösta nej, trots att en förkrossande majoritet av svenskarna är emot innehållet i avtalet.

DCA-avtalet, även känt som försvarsavtalet med USA, innebär att den amerikanska militären får i stort sett fri tillgång till svenskt territorium. Bland annat får amerikanerna rätt att förfoga över militära områden vid 17 svenska militärbaser, där svenska myndigheter också avsäger sig rätten till insyn.

Amerikansk personal kommer dessutom inte att behöva följa svensk lag och brottsbekämpande myndigheter i Sverige får inte övervaka dem. Det kanske mest kontroversiella i avtalet är dock att det saknas undantag för kärnvapen. Socialdemokraterna har i sista sekund lyckats få med ett tillägg i regeringens proposition som anger att kärnvapen på svensk mark inte är aktuellt. Tillägget ändrar dock inte själva avtalet, men Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson Peter Hultqvist påstår ändå att det spelar roll.

— Det har ju en väldigt stor betydelse genom att det ytterligare klargör och tydliggör svensk position, säger han till DN.

Sveriges Fredsråd publicerade i början av månaden en opinionsundersökning från Novus som visade att en förkrossande majoritet av svenskarna är emot de förändringar som DCA-avtalet innebär. 84 procent säger nej till att främmande makt ska få placera militär- och krigsmateriel på svenska militärbaser utan svensk insyn. 72 procent anser att Sverige inte ska ingå militära samarbetsavtal som avsäger sig rätten att neka kärnvapen på svensk mark och endast 29 procent anser att främmande makter ska få använda svenskt territorium för angrepp på tredje land.

Det kanske mest uppseendeväckande med opinionsundersökningen är dock att hela 76 procent inte ens vet vad DCA-avtalet är. Trots detta hävdar regeringen att processen varit helt öppen och att det funnits goda möjligheter till ”debatt”.

Försvarsminister Pål Jonsson (M) påstår till DN att avtalet varit känt under ett och ett halvt år ”via intervjuer i medier” och att själva avtalstexten varit offentlig i sex månaders tid.

”Dessutom fick försvarsutskottet och utrikesutskottet i riksdagen information i förväg när förhandlingarna pågick, så det har funnits goda möjligheter […] att föra en debatt om DCA”, skriver Pål Jonson i en kommentar till DN.