GLOBALISM Nästa vecka kommer USA:s försvarsminister Lloyd Austin att besöka Sverige. Han ska bland annat inspektera marinbasen på Muskö och förhandla om amerikanska militärbaser i Sverige.

Under nästa vecka kommer Joe Bidens afrikanske försvarsminister Lloyd Austin att besöka Sverige, skriver TT. Sista gången som en amerikansk försvarsminister besökte Sverige var över 20 år sedan.

— Det är ett långt besök och ett uttryck för USA:s djupa engagemang för Sveriges säkerhet, men också för USA:s stöd för den svenska Natoansökan, säger försvarsminister Pål Jonson (M) till TT.

På plats ska han besöka Muskö marinbas, strax söder om Stockholm, för att inspektera bland annat ubåtar, korvetter och flygstridskrafter. Man ska också samtala om de så kallade säkerhetsförsäkringar som USA har gett till Sverige samt om det planerade Defence Cooperation Agreement (DCA) som innebär att Washington kan placera militärbaser i Sverige. Precis som i Norge och Danmark, som redan har DCA-avtal med USA, kommer man dock att kalla det för ”amerikanska militära baseringsområden” så att man i offentligheten kan hävda att det inte finns några amerikanska militärbaser i Sverige.

Pål Jonsson uppger att DCA-avtalet med USA kan komma att vara på plats redan nästa år.

TT hävdar att avtalet ”ska möjliggöra snabbare och effektivare amerikanskt stöd i händelse av kris och krig” genom bland annat ”förhandslagring av materiel och investeringar i infrastruktur”.

Efter besöket i Sverige kommer den amerikanske försvarsministern att resa vidare till Tyskland för ett möte med representanter för andra europeiska vasallstater under Washington. Syftet med mötet är att pressa länderna att skicka ännu fler vapen och pengar till Ukraina.