BROTT. En domare i Texas går emot juryns fällande utslag eftersom Gud berättade för honom att den åtalade är oskyldig.

En amerikansk domare upphävde juryutslag på uppmaning av gud. (Foto: CC0 Public Domain)

En kvinna i Texas, 32-åriga latinofrämlingen Gloria Elizabeth Romero Perez, har stått åtalad både för att ha köpt och sålt ett barn och i ett barnsextraffickingmål för att har tvingat sin syskondotter, en tonårsflicka, till långvarig sexhandel till förmån för en mycket äldre man.

I det första målet friade juryn den åtalade kvinnan, men fällde henne i åtalet rörande sexhandeln med tonårsflickan.

Domaren Jack Robison gick i det senare fallet emot juryn. Han bad juryn om ursäkt för att han kände sig tvungen att ingripa för att tala om för dem att Perez var oskyldig även till sexhandel. Det hade nämligen gud sagt till honom. Han försvarade sitt ingripande genom att säga: ”När gud talar säger åt mig att göra en sak, måste jag utföra den saken.”

Robison struntade under rättegången även att hantera bevismaterial till kärandens fördel, som domstolskoordinatorn hade förmedlat enligt gällande regler.

Strax innan domslut skulle falla, bedömdes en situation om jäv föreligga. Därför överläts åt en annan domare att slutföra rättegången. Då bad svarandens advokat att rättegången skulle ogiltigförklaras, men nekades denna önskan.

Domare Robison kan komma att utredas för sitt beteende. Han har tidigare emottagit den högsta graden av reprimand för att ha låtit fängsla en gammal man som hade kallat Robison ”dum” i en rättegång beträffande en vårdnadstvist rörande mannens barnbarn. I motiveringen till reprimanden kritiserades Robison för att följa sin egen vilja istället för att följa lagarna. Men hans beteende visar att han enligt honom själv är rättskaffens och bara följer guds vilja.

Källor:
Texas judge interrupts jury, says God told him defendant is not guilty


  • Publicerad:
    2018-01-20 18:40