SKANDAL. Idag kom Förvaltningsrättens besked efter tre överklaganden mot den av polisen bestämda demonstrationsrutten för 30 september. Beskedet innebär att Motståndsrörelsen förvägras både samlings- och slutdestination, samtidigt som demonstrationsrutten mer än halveras.

Efter Motståndsrörelsens inledande förhandlingar med Göteborgspolisen var man i princip överens om en demonstrationsrutt som skulle tillfredsställa alla inblandade parters önskemål. Då Nordfront plötsligt via en poliskälla fått information om att rikspolischefen Dan Eliasson personligen tagit över ärendet kom även indikationer om att den tidigare överenskommelsen skulle skrotas.

Det skandalösa beskedet från Göteborgspolisen om ”begränsat demonstrationstillstånd” innebar att Motståndsrörelsen skulle gå en helt annan väg från Svenska mässan till Gustav Adolfs torg än vad man önskat och enligt vad som är brukligt för demonstrationer i centrala Göteborg.

Motståndsrörelsen valde förstås att överklaga polisens beslut till Förvaltningsrätten, vilket även bland annat Svenska mässan och Judiska församlingen i Göteborg gjorde. Svenska mässan hade synpunkter på att Motståndsrörelsen skulle börja demonstrationen i närheten av den pågående Bokmässan och Judiska församlingen ansåg att Motståndsrörelsen skulle tvingas demonstrera en annan dag, då demonstrationen enligt dem inte kan hållas samtidigt som man firar sin högtid Jom Kippur.

Judisk organisation bestämmer var svenskar kan röra sig
Även om det i media rapporterats om fler överklaganden har Förvaltningsrätten behandlat just dessa tre och idag kom det skandalösa beslutet. För det första avslås Motståndsrörelsens överklagande helt. Dessutom förvägras Motståndsrörelsen både samlingsplats och slutdestination: Förvaltningsrätten menar att de köer som kommer att vara kring Bokmässan gör att det inte är rimligt att ha samlingsplatsen så pass nära, och bifaller därmed Svenska mässans överklagan. I beslutet står att samlingsplatsen ska flyttas ”150–300 meter i nordlig riktning jämfört med den av Polismyndigheten beslutade samlingsplatsen”.

Vad gäller Judiska församlingens överklagan menar Förvaltningsrätten att en flytt av datum vore omöjlig, då det vore att betrakta som ett fullständigt avslag av demonstrationsansökan. Däremot tar de hänsyn till församlingens klagomål, som lämnats in med hjälp av inte mindre än tre jurister, över att Motståndsrörelsens tåg skulle gå nära synagogan och skriver:

Förvaltningsrätten har i sitt beslut vägt samman en rad omständigheter. Hänsyn har bl.a. tagits till att demonstrationen ska äga rum en dag då Bokmässan, med många besökare, pågår och det därför är mycket människor i rörelse vid Korsvägen. Hänsyn har också tagits till att Judiska församlingen firar Jom Kippur, nära den tidigare beslutade färdvägen, och att centrala Göteborg också i övrigt besöks av många människor en lördag.

I fallet med samlingsplats resonerar Förvaltningsrätten praktiskt och menar att den stora folksamlingen gör det olämpligt med en samling så pass nära. I frågan om Judiska församlingen går man dock helt på judarnas upplevda kränkthet och påstådda känsla av ”hotfullhet” – trots att Motståndsrörelsen aldrig har angripit varken synagogor eller enskilda judar fysiskt och trots att demonstrationen inte riktar sig mot Judiska församlingen i Göteborg, utan specifikt mot de förbrytare som styr vårt land och den media som sprider folkfientliga lögner.

Medan polisens ursprungliga rutt fortfarande var cirka två kilometer, vilket är en ganska normal längd för en demonstration, så är den nya uppskattningsvis mellan 600 och 800 meter – med andra ord mer än en halvering. Istället för Gustaf Adolfs torg blir slutdestinationen vid västra sidan av gamla Ullevi, då Förvaltningsrätten vill att demonstrationståget ska stanna innan det kommer i närheten av synagogan. Ifall Förvaltningsrätten tagit hänsyn till att slutdestinationen behöver ge utrymme för att tal ska hållas framgår inte.

Polisens ursprungliga demonstrationsrutt, förkortad av Förvaltningsrätten (från punkt till punkt) med Gamla Ullevi som slutdestination. Klicka för större bild.

Förvaltningsrättens beslut innebär alltså att judar får diktera hur svenskars demonstrationståg ska gå i Sverige. Med tanke på att Göteborgs synagoga är placerad mitt i centrum är frågan hur någon grupp som inte faller Judiska församlingen i smaken någonsin ska kunna demonstrera i staden igen, utan att bli hänvisade till ytterst begränsade vägar på några få hundra meter – allt för att undvika att komma för nära synagogan. Enligt Förvaltningsrättens resonemang måste man ta hänsyn till huruvida judarna kommer att fira någon högtid eller ej vid det datum man väljer för demonstration, då man medger att en annan demonstrationsrutt hade varit möjlig om det inte vore för att Jom Kippur ska firas just den 30 september.

Budskapet till svenskarna: ”Låt inte er inte bli behandlade som andra klassens medborgare”
Nordfront har talat med Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg som kommenterar Förvaltningsrättens skandalösa beslut:

— Jag har inte hunnit kolla igenom beslutet ännu utan bara hört om detta via tredje part. Rent spontant känner jag dock såklart att det är för jävligt, men hoppas att detta nesliga beslut kan göra folk förbannade och därför motivera än fler att dyka upp vid vår sida på demonstrationen. De ska inte få vinna någonting på att behandla oss som andra klassens medborgare!

Systemets ständiga påhitt för att försöka begränsa och stoppa Motståndsrörelsen är ett bevis på att organisationens framgångar har skakat om systemet i grunden. Det är nu viktigare än någonsin att även DU visar att de förbrytarmetoder som makthavarna använder sig av för att förtrycka folket inte kan accepteras längre, Anslut dig till demonstrationen den 30 september! Läs mer på REVOLTERA.NU.

Mer information om hur detta beslut påverkar demonstrationen kommer publiceras inom kort på Nordfront.

Källa:
Göteborg FR 10510-17 Dom 2017-09-25


  • Publicerad:
    2017-09-25 18:40