30 SEPTEMBER. Då Göteborgspolisen vill att Nordiska motståndsrörelsens demonstrationståg ska passera ett stenkast från Göteborgs synagoga under Jom kippur har flertalet sionister erbjudit sig att ”vakta” templet – ett erbjudande som stadens judar dock inte verkar särskilt intresserade av.

Utanför Göteborgs synagoga planerar en grupp sionister att skapa en ”mänsklig mur” den 30 september. Muren är dock inte välkomnad av församlingens judar, som avtackar sig ”beskyddet”.

Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg den 30 september närmar sig med stormsteg, vilket också har inneburit att den mediala hetsen mot organisationen har intensifierats avsevärt under de senaste veckorna. Ett av regimmedias återkommande klagomål gäller Göteborgspolisens önskan om att Motståndsrörelsens demonstrationståg ska gå efter en gata som ligger ett par hundra meter från stadens synagoga – en demonstrationsrutt som Motståndsrörelsen förövrigt motsatt sig och överklagat.

Samma dag som Motståndsrörelsens demonstration hålls så firar judar över hela världen dessutom högtiden Jom kippur, där man bland annat kan få delta i ritualer i vilka en rabbin lyfter en höna över huvudet på judar, för att sedan slakta fågeln.

Judiska församlingen i Göteborg vill dock kunna göra detta utan att en organisation som öppet ifrågasätter judisk makt-rörelsen, judiska fabler såsom ”förintelsen” och som har för avsikt attverka för att återta makten från den globala sionistiska elit som ekonomiskt och rent militärt ockuperat större delen av vår världnyttjar sin rätt att demonstrera i närheten. Detta har bland annat föranlett att även Judiska centralrådet har överklagat Göteborgspolisens beslut om demonstrationsrutt.

Som svar har en grupp människor – som främst tycks bestå av frikyrkliga sionister, kristdemokrater och debattören Marcus Birro – meddelat att de tänker bilda en slags ”skyddsmur” runt synagogan.

Initiativtagare till ”muren” är Vänskapsförbundet Sverige-Israel i Göteborg, som uppmanar människor att dyka upp bärandes kippa. Förslaget framfördes först i ett debattinlägg i Göteborgs-Posten med namnet Bilda en mur av tyst förakt, vilken undertecknats av Jörgen Knudtzon och Annelie Enochson, ”vänskapsförbundets” ordförande respektive vice ordförande i Göteborg.

Tanken är att personerna som deltar ska ställa sig med ryggen vänd mot demonstrationståget, för att på så sätt ”visa förakt” mot nationalsocialismen. Samtidigt ska man, enligt Knudtzon och Enochson, ha ”ögonen öppna” mot våldsamma motdemonstranter, som man tror kan tänkas bruka våld mot judarna. Artikelförfattarna tycks ha missat att de grupper som brukar agera våldsamt eller uppmana till våld mot Motståndsrörelsen i regel agerar med ekonomiskt och moraliskt stöd från judiska bankirer och riskkapitalister såsom George Soros.

Göteborgs judar tycks dock inte lika förtjusta i idén om den ”mänskliga muren” som deras sympatisörer är. Den kristna och värdekonservativa tidningen Världen idag rapporterar om att Göteborgs judiska församling, via sin verksamhetsledare Laila Takolander, har avtackat sig erbjudandet:

Ni får gärna klart forma kärleksringar eller motstånd var som, men vi undanber närheten av synagogan för det försvårar vår sits ytterligare den dagen. Och ytterligare bekymmer behövs inte nu.

Texten som Världen idag citerar ska ursprungligen vara författad som ett brev till prästen Anders-Petter Sjödin och ger intrycket av att församlingen helst inte vill ha några icke-judar överhuvudtaget i närheten av synagogan under Jom kippur:

Under denna dagen gäller våra Shabbatregler, vilket innebär bl. a. att vi inte jobbar, åker, handlar eller använder någon som helst elektronik – endast livräddning utgör ett undantag. På Yom Kipur gäller även full fasta utan mat och dryck i ca 25 h. Detta för att vi inte skall se till våra fysiska behov, endast de själsliga.

Tokolander skriver vidare att ”vem som helst” kan komma att delta i en sådan ”mur”, vilket hon menar är en risk som församlingen inte kan ta.

Enligt uppgifter till Nordfront har beväpnade israeliska vakter kunnat skymtas emellanåt i samband med sabbatsfiranden i synagogan, varför en ”mänsklig mur” av kippabärande sionister kanske kan framstå som överflödig.

Judiska centralrådet har också blivit utlovade ett möte med bland annat justitieminister Morgan Johansson (S) för att ”dryfta sin oro” över Motståndsrörelsens demonstration. Mötet kommer dock inte att bli av för än efter att demonstrationen har genomförts.

Källor:
Bilda en mur av tyst förakt
Vill slå ”skyddsmur” vid nazistmarsch


  • Publicerad:
    2017-09-21 21:00