INRIKES. Rikspolischefen Dan Eliasson och Göteborgs polischef Erik Nord har anmälts för högmålsbrott. Personen bakom anmälan menar att polischeferna är ansvariga för en politisk trakasserikampanj gentemot Nordiska motståndsrörelsen och dess medlemmar.


Anmälaren Kristoffer Hell i samtal med Göteborgs områdespolischef Erik Nord.

Det är Kristoffer Hell, som ligger bakom webbsidan blueshift.nu, som idag har meddelat att en anmälan om högmålsbrott har lämnats in gentemot rikspolischefen Dan Eliasson, områdespolischefen för Storgöteborg Erik Nord och kommissarie Magnus Larsson vid Göteborgspolisen.

Anmälaren menar att den svenska polisen under september har inlett en kampanj för att trakassera Nordiska motståndsrörelsen, med syfte att kraftigt begränsa organisationens grundlagsstadgade rättigheter samt försöka avskräcka personer från att delta i organisationens planerade demonstration den 30 september.

Det som anmälaren främst syftar på är de nya ”demonstrationsregler” som Erik Nord har skapat och som Göteborgspolisen har för avsikt att försöka meddela demonstrationsdeltagarna på plats med hjälp av flygblad. Erik Nord har via diverse medier, bland annat Nordfront, uttryckt att brott mot dessa regler kan innebära att man rapporteras för gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp”.

Tidigare har Nordfront fått information från en källa inom polisen om att rikspolischefen Dan Eliasson med hjälp av NOA-gruppen har tagit över Göteborgspolisens planering inför demonstrationen. Blueshift tycks ha tagit del av samma information, även om Erik Nord själv förnekar saken.

Anmälaren skriver att ”vidtagna undersökningar och analyser har bekräftat att kampanjen utgör högmålsbrott, ett brott mot Sveriges grundlagar, och saken har anmälts till Justitiekanslern (JK)”.

Högmålsbrott regleras i Brottsbalken 18:5:

5 § Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara, dömes för brott mot medborgerlig frihet till fängelse i högst sex år.

Läs anmälan och skriv under den med ditt namn HÄR.


  • Publicerad:
    2017-09-20 13:20