INRIKES. Polisen vill dela ut flygblad både till deltagare och motdemonstranter inför demonstrationen i Göteborg den 30 september.

Inför demonstrationen i Göteborg har polisen tänkt försöka dela ut flygblad, både till demonstrationsdeltagarna och motdemonstranterna. Detta meddelas i en notis på polisens webbsida.

Flygbladet avsett för deltagarna i Motståndsrörelsens demonstration inleds med texten ”Till dig som ska delta i NMR:s demonstration”, vilket är anmärkningsvärt då Nordiska Motståndsrörelsen inte förkortas ”NMR” utan enbart ”Motståndsrörelsen”.

I flygbladet ges en rad luddigt formulerade ”tips” för hur demonstranter kan undvika att lagföras för exempelvis ”hets mot folkgrupp” efter en ”samlad bedömning”:

Uppträd inte i uniformerad klädsel som vid en samlad bedömning skulle kunna kopplas till former och utseende i nationalsocialistiska demonstrationer under 1930- och 1940-talen.

Utöva inget uniformt uppträdande, t.ex. taktfast marsch med fanor och sköldar eller gemensamma hälsningsrop, som vid en samlad bedömning skulle kunna kopplas till demonstrationsformer och uppträdande vid nationalsocialistiska demonstrationer under 1930- och 1940-talen.

Använd inte emblem, tecken eller andra attribut som kan uppfattas som ersättningssymboler för t.ex. hakkors eller andra nationalsocialistiska symboler.

Flygblad till demonstranter och motdemonstranter kan läsas i sin helhet HÄR.

I notisen kan man även läsa följande orwellskt formulerade stycke:

Polisen har ett viktigt uppdrag när det gäller den fria åsiktsbildningen genom att tillförsäkra alla människor demonstrations- och mötesfrihet. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att opinionsyttringar inte får vara brottsliga, t.ex. genom uttalande som kan uppfattas som olaga hot, uppvigling eller hets mot folkgrupp.

Värt att notera är att även polischefen i Storgöteborg, Erik Nord, konstaterat att vissa opinionsyttringar är olagliga. Det är i dagsläget oklart hur detta kan kallas ”fri opinionsbildning”.

Källa:
Till dig som ska demonstrera i Göteborg 30 september


  • Publicerad:
    2017-09-13 20:55