30 SEPTEMBER. Göteborgs polisområdeschef Erik Nord backar helt från sin tidigare inställning om att vänsterextremister inte får diktera Motståndsrörelsens demonstrationsrätt. Dessutom går han ut och hotar demonstranter i en ny helomvändning inför Motståndsrörelsens demonstration i Göteborg.

Tidigare har Nordfront uppmärksammat hur Göteborgs polisområdeschef Erik Nord klarlagt att det inte är Nordiska motståndsrörelsen som ställer till med bråk under sina demonstrationer och att de vänsterextremister, som han menar utgör hotet för ordningsstörningar, inte kommer att få diktera villkoren för Motståndsrörelsens demonstration i Göteborg den 30 september.

I en helomvändning har Nord nu backat från sina tidigare uttalanden, som i allt väsentligt nu framstår som rena lögner.

Nordfront kunde tidigare i veckan avslöja att den impopuläre rikspolischefen Dan Eliasson har tagit över planeringen av Motståndsrörelsens demonstration från Göteborgspolisen, vilket bland annat innebärr att alla tidigare överenskommelser som slutits under förhandlingarna inför demonstrationen tycks ha kastats över bord.

LÄS MER: SKANDAL: Göteborgspolisen och Trafikkontoret körs över inför Motståndsrörelsens demonstration!

Till Göteborgs-Posten försvarar Erik Nord nu polisens ”förslag” på demonstrationsrutt för Motståndsrörelsen med att det blir ”enklare” för polisen att hantera våldsamma motdemonstranter om demonstrationståget går den vägen – med andra ord att vänsterextremister de facto har fått påverka polisens beslut.

— Vi vet att den här typen av demonstrationer innebär ökad risk för våldsamheter och ordningsstörningar. Vi använder oss av speciella koncept med poliser och polisfordon på plats i den här typen av situationer och bedömer att vi har bättre förutsättningar att jobba på den rutten som vi har gett tillstånd för, menar Nord.

Dessutom berättar han att poliser har utrustas med kroppskameror, bland annat för att i efterhand kunna hitta nya kreativa sätt att lagföra personer för ”hets mot folkgrupp” med. Exempel på saker som kommer att studeras i efterhand är enligt Nord ”uniform klädsel eller klädsel av visst snitt och färg, vissa attribut eller emblem och om uniformt uppträdande som att till exempel taktfast marschera med fanor och sköldar” – med andra ord antyder han att man vill försöka kriminalisera aspekter som är utmärkande för just Motståndsrörelsens demonstrationer.

— Det finns utrymme att väga in olika faktorer till en samlad bedömning, även om de var för sig i lagens mening inte hade ansetts sprida ett meddelande av ett givet slag, säger Nord i ett pressmeddelande från polisen.

Enligt SVT går Nord ännu längre i sin retorik:

— Uppmaningen till de som demonstrerar är att om du inte vill bryta mot lagen så uppträd inte i uniform, marschera inte taktfast och ropa inte gemensamma hälsningsfraser. Vi kommer gripa de på plats som gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp. En demonstration är ingen frizon.

Det är väldigt oklart exakt vad Nord menar, då Motståndsrörelsen under sina demonstrationer förvisso har använt sig av uniform klädsel, symboler, fanor och sköldar – dock inget som inte faller inom ramen för vad lagen tillåter.

När Nordfront talar med Erik Nord står han fast vid sitt tidigare uttalande om att man inte kan förbjuda Motståndsrörelsen från att demonstrera, med tanke på att det är motdemonstranter som hotar med våldsamheter.

— Om det fanns någon slags logik i det hela skulle man ju i sådana fall förbjuda motdemonstranterna från att demonstrera, menar Nord.

Han säger vidare att han förstår att det kan framstå som att han backar från sin tidigare inställning, men menar att polisen har varit så tillgodoseende som de kunnat vara utifrån förutsättningarna. Detta motiverar han främst med att demonstrationens slutdestination är densamma.

— Vi har svårt, med tanke på vilka motdemonstranter vi kommer att ha, att få fram er den vägen, menar Nord.

På fråga om helomvändningen beror på politiskt tryck ovanifrån, med tanke på den information Nordfront har tagit del av angående rikspolischefens och NOA:s inblandning, säger Nord:

— Det kan jag dementera. Det hade jag känt till och så är det inte, säger Nord som hävdar att ingen från NOA har suttit med på Göteborgspolisens planeringsmöten inför demonstrationen.

Samtidigt menar Nord att Göteborgspolisen behöver ”nationell hjälp” inför demonstrationen.

Nordfront återkommer med Nords kommentarer angående dagens uttalanden om att man kan komma att gripa personer som ”marscherar taktfast med fanor och sköldar”.

Källor:
Här ska nazister demonstrera under Bokmässan
Nazister tillåts demonstrera i Göteborg
Polisen beslutar om begränsat demonstrationstillstånd


  • Publicerad:
    2017-09-07 17:36