30 SEPTEMBER. Nordfront kan nu avslöja att Göteborgspolisen har för avsikt att kraftigt försöka begränsa Motståndsrörelsens yttrande- och demonstrationsfrihet med hjälp av en tjugo år gammal dom från Högsta domstolen.

Tidigare idag meddelade Göteborgspolisen via ett pressmeddelande att man har för avsikt att utfärda något man benämner som ett ”begränsat demonstrationstillstånd”. Den rutt som polisen föreslår för Motståndsrörelsen innebär att Göteborgsregionens polischef Erik Nord backar från tidigare uttalanden, där han klart och tydligt uttrycker att man inte kan begränsa Motståndsrörelsens demonstrationsrätt med tanke på våldsamma motdemonstranter.

I pressmeddelandet fanns förövrigt spektakulära uttalanden om vad som kommer att anses vara ”brottsligt” under demonstrationen.

— Det kan handla om uniform klädsel eller klädsel av visst snitt och färg, vissa attribut eller emblem och om uniformt uppträdande som att till exempel taktfast marschera med fanor och sköldar. Det finns utrymme att väga in olika faktorer till en samlad bedömning, även om de var för sig i lagens mening inte hade ansetts sprida ett meddelande av ett givet slag, säger Erik Nord i pressmeddelandet.

Ett uttalande som till och med förvånat de mest svenskfientliga vänsterextremister:

Nordfront har varit i kontakt med Erik Nord, för att bereda honom utrymme att förklara vad exakt det är han menar.

Enligt Nord har någon inom polisen lyckats gräva fram en över tjugo år gammal dom, som man tänker presentera som vägledande praxis för en domstol, skulle man gripa någon enligt ovan nämnda kriterier.

I domen NJA 1996 s. 577, som Nord hänvisar till, beskrivs hur en ung man som benämns som B.B., har burit ett stort antal symboler med koppling till Tredje riket, varav flertalet redan är förbjudna:

B.B. har d 30 nov 1995 utanför Åhlens på Österväg i Visby burit kläder med följande nazistsymboler synliga: solkors, kugghjul och sädesax, bältesspänne i form av solkors, märke för Frisinnade unionspartiet, metallmärke föreställande solkors, tygmärke örn med odalruna, pinsmärke föreställande Livets träd och pinsmärke föreställande odalrunan. Symbolerna representerar en våldsinriktad ideologi med förhärligande av den ariska rasen. Genom att bära dem har B.B. uppsåtligen spritt ett meddelande som uttrycker hot och missaktning för andra folkgrupper. – B.B. har i vart fall genom att bära dessa märken på allmän plats betett sig på sätt som varit ägnat att väcka förargelse hos allmänheten.

Nord menar att det ”tog lite tid innan vi hittade det här dokumentet”, men att det kan vara applicerbart även på Motståndsrörelsens demonstrationer. Göteborgspolisen har nu för avsikt att försöka lagföra demonstrationsdeltagare ifall demonstrationens estetik påminner alltför mycket om Tredje rikets nationalsocialistiska demonstrationer.

Till Nordfront berättar Nord att det handlar om att man exempelvis har uniform klädsel, att man ”håller fanorna” på ett sätt som ”påminner om Nazityskland” eller att man agerar uniformt genom att exempelvis ”marschera”. Exakt vad som menas med att ”marschera” är dock något oklart, och Nord medger att alla demonstrationer innebär ett visst uniformt beteende, då en grupp människor rör sig i samlad trupp mot ett visst mål.

— Men man kan göra sig skyldig till hets mot folkgrupp ifall man beter sig som ni gör vid era demonstrationer och det kommer vi vara observanta på, menar Nord.

”Man kan göra sig skyldig till hets mot folkgrupp ifall man beter sig som ni gör vid era demonstrationer”, menar Erik Nord och syftar på den framgångsrika estetik som Motståndsrörelsen använt sig av under tidigare demonstrationer.

På fråga ifall även exempelvis en kommunistisk demonstration, med en liknande estetik, skulle kunna vara ”hets mot folkgrupp” ifall denna påminner för mycket om en demonstration från 1930- och 40 talet svarar Nord:

— Kommunister? Nej, det skulle förmodligen inte utgöra hets mot folkgrupp. Möjligtvis om man hyllade Pol Pot då.

Enligt Nord är det han kallar för ”30-tals estetik” tillåtet så länge man har ”rätt” åsikter.

Istället menar Nord att Motståndsrörelsens vikt vid rasfrågor är avgörande och erkänner därmed att ”likhet inför lagen” inte gäller och att yttrandefriheten, enligt Göteborgspolisen, ser olika ut beroende på vilket politisk ideologi man bekänner sig till.

— Det är ju faktiskt så att yttrandefriheten är begränsad i det att man inte får uttrycka vilka åsikter som helst, menar Nord.

Samtidigt menar Nord, som säger sig ha läst Motståndsrörelsens politiska program Vår väg, att Motståndsrörelsens politik i sig är helt laglig och att man under en demonstration skulle kunna använda programmets samtliga nio punkter på plakat utan problem – självklart med undantag för punkt två, som berör den enligt etablissemanget känsliga frågan om sionismen, där det enligt Nord ”beror på hur man formulerar sig.

— Det politiska programmet är ju bara en naturlig följd av att man bekänner sig till den nationalsocialistiska ideologin, konstaterar Nord.

LÄS ÄVEN: Polischefens helomvändning: Låter vänsterpöbel diktera villkoren för 30 september

På fråga ifall Motståndsrörelsens demonstration på första maj i Falun skulle vara brottslig enligt detta nya synsätt svarar Nord att han inte var på plats för att kunna göra en ”samlad bedömning”, men att han utifrån de bilder han har sett från demonstrationen vill hävda att det åtminstone är ”på gränsen”.

Nord tillägger också att ”hets mot folkgrupp” är ett individuellt brott och att man därför kommer att bedöma varje persons beteende för sig. Lite senare säger han dock att polisen kan, ifall det är polistaktiskt möjligt och ifall man bedömer att ”Tredje riket-kriterierna” uppfylls, gå in och stänga ned hela demonstrationen.

— Då kanske vi rapporterar och griper er mitt under pågående demonstration, hotar Nord och tillägger:

— En demonstration är ingen frizon att begå brott.

Värt att tillägga är att Erik Nord uppenbarligen inte, trots sin positionen inom polisen, vet hur svensk lag fungerar. Polisen får inte hindra en pågående demonstration och kommer inte lyckas lagföra 1 000 nationella på grund godtyckliga ”upplevelser” och ”tolkningar” eller andra diffusa skäl.

Ifall man studerar Nord ur ett bredare perspektiv framgår också bilden av en starkt politisk polischef. I samband med att Nordfront uppmärksammade Nords ställningstagande för yttrandefriheten, ställde han samtidigt upp på en intervju med den korrupta vänstertidningen ETC. I egenskap av polischef uttalade han sig då som en politisk motståndare till Nordiska motståndsrörelsen:

— Det räcker med att man svarar något så hugger de på det. Det förvånar mig inte. När man tittar på verkligheten med de glasögon som NMR gör och har det perspektivet på livet som de har kan man nog vrida och vända på allt till sin fördel. Jag tror inte de drivs av något större mått av sanningssökeri. Jag delar inte deras livssyn på något sätt. Tvärtom så känner jag förakt inför de brott som nazismen har begått.

På sin Twitter, där han tydligt deklarerar att han är ”Chef i Polisområde Storgöteborg” och att han ”deltar i Twitter utifrån den yrkesrollen”, lägger han regelbundet upp politiska ställningstaganden där han bland annat hånar andra länders statsöverhuvuden.

Han hyllar även en starkt politiskt vinklad krönika på Expressen, där Csaba Perlenberg skriver att Nordiska motståndsrörelsen och ”svensk högerextremism” är ”minst lika farlig som den islamistiska extremismen”. I inlägget använder han också, i egenskap av myndighetsperson, det orwellianska nyspråksordet ”bombnazister”:

Nords utspel är att betrakta som skrämselpropaganda med syfte att försöka hålla folk ifrån att gå med i demonstrationen och ett bevis hur Motståndsrörelsen planerade demonstration har skakat om systemet i grunden. I och med dessa hot från en politiskt motiverad polischef blir din medverkan ännu viktigare – att stanna hemma är inte längre ett alternativ för den som på allvar menar sig vilja revoltera mot förbrytarna som styr vårt land.

Var med och skriv historia och visa hela världen att nordiska män och kvinnor inte låter sig hunsas av varken politiska polischefer, okunniga lagstiftare eller folkfientliga proffstyckare.

Alla till Göteborg!


  • Publicerad:
    2017-09-07 18:50