DEMONSTRATION. Nu har en kampanjsida för demonstrationen i Göteborg lanserats. På sidan finns en hel del ny information, inklusive samåkningsuppgifter och flygblad.

Sidan som du hittar här innehåller bland annat en sektion med frågor och svar, kontaktuppgifter för samåkning från där du bor till och från Göteborg samt ett flygblad du kan skriva ut och sprida på din ort. Från och med nu är det denna sida du i första hand bör sprida på sociala medier och forum för att mobilisera människor till demonstrationen.

Revoltera.nu kommer fortlöpande att uppdateras allt eftersom ny information blir tillgänglig. En e-post endast för ärenden som rör demonstrationen har också skapats. Denna nås på info@revoltera.nu.

Hjälp nu till att sprida ordet – målet är att mobilisera över 1000 personer till Göteborg!


  • Publicerad:
    2017-09-05 06:00