Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Erik Nord slutgiltigt besegrad – Högsta domstolen vägrar pröva “kollektiv HMF”

Av Redaktionen, 2021-06-10
redaktionen@nordfront.se

GÖTEBORG. Högsta domstolen har nu fastställt hovrättsdomen som underkände polischef Erik Nords försök att vara makten till lags genom en kreativ och olaglig omtolkning av lagen om hets mot folkgrupp.

Erik Nord.

Högsta domstolen meddelade idag att man inte tänker pröva åklagarens överklagan gällande påstådd hets mot folkgrupp vid Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september 2017. I beslutet skriver domstolen en kort och formell motivering till sitt beslut:

För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen.

Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd.

Bakgrunden till ärendet är att polisen i Göteborg under ledning av Erik Nord felaktigt gjorde gällande dels att Nordiska motståndsrörelsens demonstrationer såg ut på ett sätt som för tankarna till Tredje riket och dels att deltagare på grund av detta gemensamt kan göra sig skyldig till en form av ”kollektiv hets mot folkgrupp”. Därför hotade Göteborgspolisen inför Nordiska motståndsrörelsens demonstration i staden med att deltagare skulle åtalas enligt denna nya och helt unika tolkning av HMF-lagen.

Demonstrationen stoppades sedan av polisen då demonstranter och polis var oense om hur demonstrationståget skulle få röra sig och polisen ville valla demonstrationen in i en fälla. Efter demonstrationen fick Nord och Göteborgspolisen en åklagare att väcka åtal enligt deras felaktiga tolkning av HMF-lagen men såväl tingsrätten som hovrätten ogillade åtalet.

Med två förluster i ryggen försökte åklagaren ändå få ärendet prövat i Högsta domstolen, men efter att ha granskat ärendet tycker inte HD att det är ett ärende som förtjänar deras uppmärksamhet och därför är hovrättens dom nu fastställd.

Hur Erik Nord lät inför demonstrationen

— När man börjar likna en nazistdemonstration för mycket och så som de hölls under 1930- och 40-talet i Tyskland, då kan man göra sig skyldig till hets mot folkgrupp bara genom att uppträda uniformt, Erik Nord i uttalande till Sveriges Radio.

Uppmaningen till de som demonstrerar är att om du inte vill bryta mot lagen så uppträd inte i uniform, marschera inte taktfast och ropa inte gemensamma hälsningsfraser. Vi kommer gripa de på plats som gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp. En demonstration är ingen frizon, Erik Nord i uttalande till SVT.

— Det kan handla om uniform klädsel eller klädsel av visst snitt och färg, vissa attribut eller emblem och om uniformt uppträdande som att till exempel taktfast marschera med fanor och sköldar. Det finns utrymme att väga in olika faktorer till en samlad bedömning, även om de var för sig i lagens mening inte hade ansetts sprida ett meddelande av ett givet slag, Erik Nord i ett numera raderat pressmeddelande.

Källa:
B 392-21  (Högsta domstolen)


  • Publicerad:
    2021-06-10 10:45