INRIKES. GT har inlett ett samarbete med Göteborgs högste polischef Erik Nord. Den ökände yttrandefrihetshataren ska skriva krönikor i kvällstidningen.

Folkförrädaren Erik Nord får egen kolumn i GT. Skärmbild: Youtube.

Göteborgs högste polischef, Erik Nord, ska börja skriva krönikor i GT. Polischefen själv säger att han vill få ut information kring sitt yrke och sina perspektiv.

För att ”upprätthålla oberoendet” ska Nord inte få betalt av GT.

På frågan om han inte ser någon fara med att låta en myndighetsperson – från en myndighet som har våldsmonopol – få en plattform i tidningen, svarar GT:s chefredaktör Christer El-Mochantaf att han inte ser något motsatsförhållande.

— Jag tror inte det behöver finnas något motsatsförhållande i att granska makthavare och att ta del av deras perspektiv, menar El-Mochantaf.

— Vårt jobb är ju att granska makthavare och att ställa obekväma frågor och det är svårt att få en inblick i polisens vardag om man inte upplåter den här typen av plats, tillägger han.

Han vill heller inte kännas vid att det skulle vara problematiskt att ge en makthavare en kanal i tidningen och därmed sudda ut gränsen mellan de som granskar och de granskade.

Med Erik Nord som krönikör på GT, med tanke på medias uppgift att granska makten istället för att liera sig med den, ställs uttrycket ”maktens megafon” onekligen på sin spets.

Källa:
GT ny kommunikationskanal för polisen i Göteborg


  • Publicerad:
    2019-09-17 00:20