1984. Polischefen för Storgöteborg, Erik Nord, har en ny orwelliansk våt dröm: att kunna övervaka alla bilar i Göteborg.

Erik Nord vill kameraövervaka all trafik i Göteborg. Foto: CC Public Domain

Folkförrädaren Erik Nord har gått ut i media och begärt att polisen i Göteborg bör få rättigheter att övervaka alla fordon i staden. Nords idé är att sätta upp ett massivt antal kameror likt de som används vid vägtullarna för att kunna spåra vilka fordon som kört var. Han vill även att polisen ska kunna ha obegränsad tillgång till informationen. Syftet med det orwellianska förslaget är enligt Nord att förebygga och bekämpa brottslighet.

–- Jag tycker att man skulle kunna ha fler kameror liknande trängselskattskamerorna och att den informationen fanns tillgänglig utan att det fanns brottsmisstankar. Att polisen kunde använda det i rent underrättelsesyfte, säger Nord och fortsätter:

– När vi ser att en bil som tillhör med en känd våldsverkare åker omkring med kontantkortstelefoner i sig skulle vi i vart fall kunna förstå att något särskilt är i görningen och kunna kontrollera varför de åker omkring med telefonerna, säger han till Expressen.

Huruvida Nord anser att medlemmar ur exempelvis Nordiska motståndsrörelsen faller under kategorin ”kända våldsverkare” framgår inte, men om Göteborgspolisens agerande på senare tid är något att gå efter, så kan vi anta att Nord vill ha fler verktyg att använda för att stoppa politiskt inkorrekta meningsyttringar i Göteborg.

Källa:
Polischefens nya förslag: Övervaka hela Göteborg


  • Publicerad:
    2018-01-31 12:00